Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 87

Sąd Najwyższy w PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 742

Sąd Najwyższy w PRL Konstytucja PRL mówiła, że Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością wszystkich sądów w zakresie orzekania. W praktyce do 1962 r. istniały jeszcze: Najwyższy Sąd Wojskowy, Trybunał Ubezpieczeń Społecznych. SN składał się z Pierwszego Prezesa, Prezesów stojących na czele i...

Sądy tajne w PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1498

Sądy tajne w PRL Sądy tajne funkcjonowały w ramach sądownictwa powszechnego. Pełna ich historia nie jest znana, wymaga badań. Często działały na terenie więzień i były nazywane „sądami kiblowymi”. W Warszawie sąd taki działał początkowo w ministerstwie sprawiedliwości. Jego skład ciężko by nazwać s...

Sądy w PPP-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1876

Sądy w PPP W czasie II wojny światowej sądownictwo wojskowe znajdowało się w pionie AK, natomiast sądownictwo powszechne usytuowanie było w Kierownictwie Walki Cywiln...

Sądy wojskowe w PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1246

Sądy wojskowe w PRL Nową organizację wojskowego wymiaru sprawiedliwości ogłosił PKWN w 1944 r. (Prawo o ustroju Sądów Wojskowych i Prokuratury Wojskowej). Rozkazem Ministra Obrony Narodowej utworzono wojskowe sądy rejonowe, które powstały na terenie każdego województwa. Sądy te pomyślane jako tymcz...

Sierpniówka-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847

Sierpniówka” - dekret z 31 sierpnia 1944 r. Sierpniówka do dekret o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy wojennych. Dekret ten przewidywał karę śmierci za zabójstwa, znęcanie się i inne prześladowanie ludności cywilnej i jeńców wojennych. Przewidziana była również kara więzienia...

Stan prawa cywilnego w Polsce bezpośrednio po II wojnie światowej-opra...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

Stan prawa cywilnego w Polsce bezpośrednio po II wojnie światowej Ukształtowany w II RP system prawa sądowego w znacznej części opierał się na prawie polskim częściowo skodyfikowanym i nowoczesnym. W czasie wojny ziemie polskie poddane zostały wpływom prawa niemieckiego i radzieckiego (okupanci roz...

Stan prawny przed 11.11.1918-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Stan prawny przed 11.11.1918 r. (prawo cywilne) Rzeka Bug stanowiła granicę między dotychczasowym Królestwem Polskim na terenie którego obowiązywały inne przepisy, a wschodnią częścią, gdzie obowiązywał Zbiór Praw Cesarstwa Rosyjskiego. W 1876 r. Austria dzieli się na

Stan prawny w Polsce w połowie XVIII w-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Stan prawny w Polsce w połowie XVIII w. W Polsce, od końca XVI do poł. XVIII w. nic ważnego w prawie się nie działo. Jak na XVIII w. mamy tu więc, w porównaniu do Europy duże różnice. Prawo ziemskie - nieskodyfikowane i bardzo rozproszone....

Statuty litewskie-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1022

Statuty litewskie (szczegółowo) Litwa przez Unią Lubelską (1569 r.) miała ustrój odmienny od ustroju Polski. Księstwo Litewskie było o wiele bardziej podatne na myśl romanistyczną aniżeli Korona Polska. Przed 1569 r. stosunki społeczno-u...