Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 89

Własność, prawo małżeńskie osobowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

Własność. Prawo małżeńskie osobowe W prawie średniowiecznym nie każda jednostka i w niejednakowym stopniu wyposażona była w zdolność prawną (możność bycia podmiotem prawa). Pozycja ta zależała m.in. od statusu społecznego, płci, dobrej sł...

Wymiar sprawiedliwości w powstaniu warszawskim-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Wymiar sprawiedliwości w powstaniu warszawskim (1.08.1944 - 3.10.1944) Sądy - Sędziowie nie zostali poinformowani o godzinie wybuchu powstania i w tym momencie w sztabie płka Chruściela znajdował się tylko jeden z nich - Witold Majew...

Wzmacnianie władzy monarszej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

Wzmacnianie władzy monarszej. Tendencje do unifikacji i kodyfikacji prawa w Europie. Znaczenie prawa rzymskiego Począwszy od XV wieku w poszczególnych krajach europejskich realizowano postulat unifikacji i kodyfikacji prawa. Prócz wzmacniania tą drogą pewności prawa, wyposażano równocześnie - w prz...

Wzmacnianie władzy państwowej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Wzmacnianie władzy państwowej. Ograniczanie i likwidacja samopomocy. Ewolucja od systemu prywatnoprawnego do publicznoprawnego. Kształtowanie procedury inkwizycyjnej (śledczej). Kary publiczne. Wzmacnianie władzy państwowej. Znamieniem rozwoju organizacji państwowej było dążenie do obejmowania najp...

Zasady procedury cywilnej PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1127

Zasady procedury cywilnej PRL Kodeks postępowania cywilnego z 1930 r. opierał się na zasadach: Dyspozycyjności - swoboda stron w rozporządzaniu swoimi roszczeniami Kontradyktoryjności Równości stron Ustności oraz bezpośredniości - S...

Związek Radziecki-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Związek Radziecki W 1917 r. miały miejsce następujące wydarzenie: Rewolucja Lutowa (marzec 1917 - obalenie caratu). Powołany został rząd tymczasowy, którego zadaniem było przeprowadzenie wyborów do Zgromadzenia Narodowego, które ma uchwalić konstyt...

Zwód Praw Cesarstwa Rosyjskiego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798

Zwód Praw Cesarstwa Rosyjskiego Przygotowany w latach 1809-1812 projekt kodeksu cywilnego wzorował się na Kodeksie Napoleona, zwłaszcza w kwestii prawa własności i zobowiązań. Projekt ten wywołał ostrą krytykę ze strony szlachty, a jego a...

Źródła prawa miejskiego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 931

Źródła prawa miejskiego Polskie prawo miejskie i wiejskie rozwijało się na podstawie prawa niemieckiego - poprzez lokowanie miast i wsi na prawie niemieckim. Głównym wzorcem dla nowozakładanych miast polskich był Magdeburg. Czasem lokacja n...

„Uniwersalna” idea państwa prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Idea rządów prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

„Uniwersalna” idea państwa prawa WYMOGI PRAWORZĄDNOŚCI SĄ NIEZALEŻNE OD TEGO JAKA JEST TEŚĆ PRAWA I JAKIE DO REALIZACJI JAKICH WARTOŚCI DĄŻY PRZY JEGO POMOCY PRACODAWCA. Jest jedna idea rządów prawa podporządkowana władzy prawu i jego nadrzędności względem działań organów państwa. Nawet najgorsze ...

Geneza Rządów Prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Idea rządów prawa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1484

Geneza Rządów Prawa REX EST LEX vs LEX EST REX Idea państwa rządzonego przez „najlepszych”. Platon (427 - 347 r.p.n.e.) „Państwo” (360r.p.n.e.) - idealne państwo rządzone przez mędrców (jak dusza przez rozum kierujący innymi cnotami - męstwem i umiarkowaniem). Pierwowzorem wizji państwa rządzon...