Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 22

Wprowadzenie do antropomotoryki

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Vladymir Lyakh
Pobrań: 840
Wyświetleń: 4872

pdf zajmuje 18 stron i zawiera materiały z przedmiotu antropomotoryka, który wykłada prof. dr hab. Vladymir Lyakh na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Notatka zawiera zagadnienia takie jak: miejsce antropomotoryki w przestrzeni nauk kultury fizycznej, metody i techniki badawcze, historia...

Biomechanika cz.1

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr inż. Leszek Nosiadek
 • Biomechanika
Pobrań: 448
Wyświetleń: 4760

Podstawowe pojęcia fizyczne  Człowiek jako biomaszyna  1.  Podstawy biomechaniki    Kości i ich połączenia   Mięśnie i sterowanie nimi  2.  Podstawowa analiza biomechaniczna    Prawa mechaniki i ich wykorzystanie do analizy ruchu człowiek...

Biomechanika cz.2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr inż. Leszek Nosiadek
 • Biomechanika
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2933

Ruch i podstawowe pojęcia kinematyki Mechanika (3 działy): statyka – równowaga sił kinematyka – opis ruchu bez badania skutków i przyczyn, jej podstawową definicją jest opis ruchu dynamika (kinetyka) – przyczyny i skutki ruchu, zajmuje się głównie skutkami  Kinetyka – ruch ciał materialnych pod...

Pedagogika wczesnoszkolna wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Joanna Gruba
Pobrań: 427
Wyświetleń: 4487

docx. Notatka to wykład na temat: pedagogika wczesnoszkolna jako nauka. Notatka zawiera takie informacje, jak: termin „pedagogika wczesnoszkolna”, pedagogika wczesnoszkolna jako nauka, cele i zadania pedagogiki wczesnoszkolnej, formy organizacji kształcenia, środki dydaktyczne , metody i zasady n...

Scenariusz zajęć

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Marcin Musioł
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1743

docx. Notatka to ćwiczenia na temat: scenariusz zajęć technicznych - współczesne wykorzystanie wody. Notatka zawiera takie informacje, jak: cel główny, cele szczegółowe, przebieg zajęć: część główna oraz końcowa. Scenariusz zajęć technicznych Temat: "Współczesne wykorzystanie wody" Gr...

Użyteczność mediów

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Izabella Franiel
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

doc. Notatka to referat z ćwiczeń na temat: wpływ mediów na życie człowieka. Notatka zawiera opis problemu oraz podsumowanie. Notatka pozwoli na zaznajomienie się z zagadnieniem. Wpływ mediów na zycie człowieka W dzisiejszych czasach media odgrywają bardzo ważną rolę w życiu społeczeństwa. K...

Subsydiarność wobec prawa finansowego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1169

Subsydiarność wobec prawa finansowego Subsydiarność prawa karnego skarbowego względem prawa finanso­wego (a konkretnie względem prawa podatkowego, celnego, dewizowego oraz regulacji w zakresie gier i

Wypadek mniejszej wagi - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Wypadek mniejszej wagi Według drugiego kryterium przepołowienia z wykroczeniem skarbowym mamy do czynienia wówczas, gdy zachodzi tzw. wypadek mniej­szej wagi. Zdefiniowano go w art. 53 § 8 KKS jako zachowanie również odpowiadające swymi znamionami tej części czynu, która stanowi prze­stępstwo skarb...

Wyrok zaoczny - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

Wyrok zaoczny ma charakter fakul­tatywny, co oznacza, że wydanie wyroku zaocznego pozostaje w sfe­rze uprawnień sądu. Obok zachowania przesłanek ogólnych i szczególnych decydu­jących o dopuszczalności postępowania uproszczonego - spełnione s...

Świadczenia oznaczone - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

ŚWIADCZENIA OZNACZONE, CO DO TOŻSZAMOŚCI I OZNACZONE CO DO GATUNKU Świadczenie oznaczone, co do tożsamości ma za przedmiot rzecz indywidualnie oznaczoną Świadczenie oznaczone, co do gatunku - rzecz oznaczona jest wedle cech rodzajowych, każdy z desygnatów mieszczących się w zakresie wyznaczonym tr...