Biomechanika cz.1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 665
Wyświetleń: 5215
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biomechanika cz.1 - strona 1

Fragment notatki:

Podstawowe pojęcia fizyczne 
Człowiek jako biomaszyna 
1.  Podstawy biomechaniki 
  Kości i ich połączenia   Mięśnie i sterowanie nimi 
2.  Podstawowa analiza biomechaniczna 
  Prawa mechaniki i ich wykorzystanie do analizy ruchu człowieka Opisy obserwowanych zjawisk: 
  ilościowe (konkretny za pomocą danej wielkości fizycznej)   jakościowe (opisowe, występują w naukach humanistycznych) Wielkość fizyczna: 
Składa się z symbolu i jednostki (należy podawad łącznie) 
Masa m [kg] 
  Skalarne (są nieskierowane) 
1 cecha – wartośd 
Np. czas, masa, temperatura, odległośd, energia, moc 
  Wektorowe (są skierowane) 
Wektor posiada 4 cechy:  
  Punkt zaczepienia   Kierunek   Zwrot   Wartośd 
Np. siła, przemieszczenie z punktu A do punktu B, prędkośd, przyspieszenie 
1960 r. Paryż, opracowano układ SI 
7 podstawowych oraz 2 uzupełniające 
Wszystkie pozostałe to jednostki pochodne 
Przedrostki   Podstawowe wielkości fizyczne: 
  Metr –[m] długośd   Kilogram – [kg] masa   Sekunda – [s] czas   Radian – [rad] – uzupełniająca (druga uzupełniająca – steradian – miara kąta 
bryłowego)  Przedrostki jednostek miar układu SI 
Tera, giga, mega, kilo, centy, mili, mikro, nano, piko, femto (od 10 do 12, co 3 spada potęga, czyli 10 do 12, 10 do 9, 10 do 6, 10 do 3, 10 do -2, 10 do -3 itd.) 
1.  Długośd – miara odległości między dwoma punktami 
Symbol, jednostka l [m] 
2.  Masa – ilośd materii i energii zgromadzonej w ciele fizycznym 
Symbol, jednostka m [kg] Kilogram – masa międzynarodowego wzorca – walca wykonanego z platyny i czegoś tam znajdującego się pod Paryżem 
3.  Czas – wielkośd fizyczna określająca albo kolejnośd zdarzeo albo odstępy czasowe 
między zdarzeniami Symbol, jednostka t [s] 
4.  Kąt (płaski) – częśd płaszczyzny zawarta między dwoma półprostymi o wspólnym 
początku wraz z tymi półprostymi Symbol, jednostka alfa [ rad] Łuk na okręgu równy promieniowi tego okręgu będzie wycinkiem równym 1 radianowi 
      
      
Przeliczanie radianów na stopnie – mnoży się x 
. 1 rad=

 
 
5.  Siła – wektorowa miara oddziaływao pomiędzy ciałami – wywołuje ruch jest jego 
przyczyną i może byd skutkami. Jednostka – Newton [N]. 
Siła ma wartośd jednego newtona jeżeli ciało o masie 1 kg nada się przyspieszenie o wartości 1 m/s2. Cztery podstawowe oddziaływania : 
  Grawitacyjne (źródło masa, zasięg długi)   Słabe (źródło wszystkie cząstki elementarne, zasięg krótki)   Elektromagnetyczne (źródło ładunek elektryczny, zasięg długi) – np. skurcz mięśnia 

(…)

… podczas lokomocji (chód,
bieg, skok), przede wszystkim zabezpiecza mózg – od stopy do czaszki istnieją liczne
amortyzatory nie dopuszczające do drgao mózgu. Najbardziej narażony staw – goleniowo
skokowy; staw kolanowy, biodrowy, kręgosłup, czaszka. Staw skokowy nie ma żadnych
anatomicznych zabezpieczeo amortyzacyjnych, amortyzatorem stawu skokowego jest stopa
(rozcięgna, wysklepienia poprzeczne i podłużne).
Staw…
… się z dwóch układów:
 bierny układ ruchu: kości i ich połączenia, a także: torebki stawowe, jamy stawowe,
więzadła, krążki śródstawowe, łąkotki, chrząstki itp.
 czynny układ ruchu: mięśnie, a także: powięzie, kaletki maziowe, pochewki ścięgien,
bloczki i trzeszczki.
Bierny układ ruchu tworzy dźwignie kostne, które umożliwiają poruszanie się człowieka
Czynny układ ruchu podobny jest do siłowników…
… składowe (powierzchnie stawowe pokryte chrząstką stawową,
torebka stawowa, jama stawowa)
 cztery dodatkowo niestałe składniki (więzadła, krążki śródstawowe, łąkotki, obrąbki
stawowe)
 liczba powierzchni stawowych (proste, złożone)
 liczba osi względem, których wykonywane są ruchy w stawie (jednoosiowe,
dwuosiowe, trójosiowe-wieloosiowe)
 ukształtowanie powierzchni stawowych (kuliste, kulisto-panewkowe…

lokomocji).
 Bierny układ ruchu (kości, stawy) napędzany przez czynny układ ruchu (mięśnie) –
wywołuje przemieszczanie.
 Złożenie ruchów obrotowych w stawach daje w konsekwencji ruch postępowy.
Aby móc się poruszad niezbędna jest siła tarcia
System dźwigni biomechanicznych (3 elementy):
 punkt podparcia dźwigni
 działające siły
 ramię dźwigni
Pojęcie momentu siły (M)
Warunki statyki (równowagi siły…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz