Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 107

Globalizacja Immanuel Wallerstein-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1190

Globalizacja Immanuel Wallerstein. Globalizacja Immanuel Wallerstein. - Według niego świat można podzielić na trzy poziomy : Rdzeń (centrum) obszary przodujące w wyścigu technologicznym koncentrujące zasoby światowego kapitału , wyró...

Globalizacja jako modernizacja i detradycjonalizacja-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1323

Globalizacja jako modernizacja i detradycjonalizacja Globalizacja jako modernizacja i detradycjonalizacja - Globalizacja, zwłaszcza odnosząca się do sfery ekonomicznej, prowadzi do wystąpienia ponadpaństwowej konkurencji w efekcie wymusza unowoczestnienie i modernizację takich systemów ekonomi stru...

Globalizacja-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1330

GLOBALIZACJA Globalizacja - ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się "jednego świata", światowego społeczeństwa; zanikanie kategorii państwa narodowego; kurczenie się

Ideologia edukacyjna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1715

IDEOLOGIA EDUKACYJNA Jest to szeroki zbiór idei i poglądów o edukacji, które są przyswajane i wyrażane przez grupy ludzi. Ideologie edukacyjne wyrażają: stosunek określonych grup do edukacji działania praktyczne w tej dziedzinie Jej głównym celem jest wyjaśnianie i porządkowanie wiedzy, aktywiz...

Ideologia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

IDEOLOGIA Powstała na bazie danej kultury wspólnota światopoglądów, u podstaw której tkwi świadome dążenie do realizacji określonego interesu klasowego lub grupowego albo narodowego. Mianem ideologii określa się każdy zbiór uporządkowanych poglądów - religijnych, politycznych, prawnych, przyrodnicz...

Koncepcja systemu edukacyjnego w ujęciu Talcotta Parsonsa-opracowanie ...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

Koncepcja systemu edukacyjnego w ujęciu Talcotta Parsonsa (charakterystyka wychowania w szkole podstawowej i średniej w kontekście założeń strukturalizmu-funkcjonalnego; socjalizacja i selekcja jako funkcje szkoły w ujęciu Parsonsa). Szkoła podstawowa - Środowisko szkoły stanowi przestrzeń wyrabian...

Konserwatyzm-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798

KONSERWATYZM Nurt filozoficzny XVIII w. grupujący przeciwników oświecenia, rewolucji francuskiej i szerzącego się wówczas liberalizmu. Oznacza się przywiązaniem do wartości, które wydają się być zagrożone. Konserwatyści są niechętni do wprowadzania gwałtownych zmian i wszelkich nowości. Cechuje ...

Konsumeryzm-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2142

Konsumeryzm ( konsumpcjonizm) - w połowie lat 70. Wprowadzono ideę , że raczej konsumpcja , a nie - jak utrzymywał Marks - produkcja tworzy podstawy tożsamości klasowej. Termin konsumpcjonizm posiada dwa znaczenia : Idea według której maksymalna konsumpcja dóbr materialnych i usług jest najważniejs...