Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 108

Kontestacja-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

Kontestacja KONTESTACJA- odmowa uczestnictwa w zastanej rzeczywistości, zakwestionowanie kultury, polityki, organizacji społecznej, form codziennej egzystencji, norm estetycznych, wzorów i standardów zachowania. Jest zaliczana obok ewolucji, rewolucji i impaktu kulturowego,

Kredencjonalizm i inflacja dyplomów w ujęciu Randalla Collinsa-opracow...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3822

Kredencjonalizm i inflacja dyplomów w ujęciu Randalla Collinsa. Kredencjonalizm - fetyszyzacja dyplomu, dążenie przez podmiot do ich gromadzenia przy założeniu, ze im wyższa liczba dyplomów prestiżowych instytucji tym lepsze szanse jednostki na rynku zawodowym oraz przestrzeni politycznej. Gdy dypl...

Pokolenie jako kategoria socjologiczna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1092

Pokolenie jako kategoria socjologiczna (ujęcia definicyjne: pokolenie, więź pokoleniowa, konflikt pokoleń. Charakterystyka pokolenia X, pokolenia transformacji systemowej, pokolenia globalnego). POKOLENIE - zbiorowość ludzi, którzy doświadczyli takich samych wydarzeń historycznych, o wspólnych prze...

Rodzaje feminizmu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1974

. Rodzaje feminizmu: Feminizm liberalny ( odniesienie do przestrzeni edukacji) - zogniskowana na problemach równego dostępu przedstawicieli obojga płci do zasobów społecznych , doświadczeń i możliwości, interpretacja modelu patriarchalnego jako...

Ruchy alterglobalistyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Ruchy alterglobalistyczne Ruchy alterglobalistyczne -struktura obywatelska bazująca na krytyce polityki, ekonomii globalnej, powstała na bazie utraty zaufania możliwości wywierania wpływów oraz ochrony obywateli przez państwo, które będąc strukturą polityczną, uzależnia podejmowane decyzje od świat...

Socjalizacja pierwotna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1225

Socjalizacja pierwotna A realizowana w dzieciństwie, w efekcie jednostka staje się członkiem społecznym. proces ten przebiega w atmosferze o dużym ładunku emocjonalnym. Szczególnie istotny staje się związek emocjonalny ze znaczącym innym. Jest nim osoba z którą człowiek w pierwszym etapie rozwoju ...

Socjalizacja wtórna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1330

Socjalizacja wtórna ma miejsce w momencie, gdy jednostka włączając się w kontekst uczestnictwa instytucjonalnego uzyskuje świadomość, że oprócz norm które zostały jej przekazane przez znaczących innych istnieją normy obowiązujące we ws...

Socjalizacja-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 756

Socjalizacja F. Giddings - rozwój natury, charakteru oraz społeczny stan psychiki osób, które znajdują się we wzajemnym związku. J. Szczepański - proces przyswajania przez jednostkę wiedzy, umiejętności i dyspozycji, które czynią ją zdolną do życia w społeczeństwie. Na bazie oddziaływań ze strony ...

Socjologia wychowania jako subdyscyplina naukowa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1134

Socjologia wychowania jako subdyscyplina naukowa - umiejscowienie w systemie nauk, przedmiot socjologii wychowania A. K. Olechnicki i P. Załęcki: Socjologia wychowania - dział socjologii zajmujący sie środowiskiem wychowawczym, procesem uspołeczniania dzieci i młodzieży, funkcjami i strukturą tego ...