Uniwersytet Rzeszowski - strona 55

Analiza wykorzystywania podstawowych czynników produkcji - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 406

ANALIZA WYKORZYSTANIA PODSTAWOWYCH CZYNNIKÓW PRODUKCJI Ze społ, punktu widzenia - celem dział. gospodarczej - wytwarzanie produkt. Roln. Nie powinna być to jednak prod. za wszelką cenę tylko prod. racjonalna - właściwa wykorzyst. Czynników prod. (ziemi, śr. trwałych i obrotowych, siły roboczej) ora...

Przywództwo a zarządzanie - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Przywództwo a zarządzanie. Przywództwo dotyczy jutra organizacji natomiast zarządzanie to dziś (teraz) organizacji. Zarządzanie dotyczy z reguły bieżącej kontroli instytucji, jej efektywności, wydajności, tego co przewidywalne. Przywództwo zaś odnosi się do przyszłości, zawiera w sobie wizję organi...

Istota rynku i kryteria jego podziału - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomika rolnicza
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3353

Istota rynku i kryteria jego podziału. Rynek jest to miejsce spotykania się kupujących i sprzedających w celu dokonania transakcji. Najważniejsze kryteria podziału to: Przedmiot obrotu: rynek towarów, rynek dóbr konsumpcyjnych, rynek dóbr przemysłowych, rynek usług, rynek finansowy, rynek czynników...

Część ustna egzaminu

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Anita Krokosz
 • Język niemiecki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Część ustna egzaminu/ zaliczenia lektoratu języka niemieckiego: Prezentacja multimedialna przygotowana przez studenta i zaprezentowana na zajęciach na forum grupy: -tematyka i język specjalistyczny, -poprawność gramatyczna wypowiedzi, -poprawność stylistyczna wypowiedzi, -płynność wypowiedzi, akc...

Badanie zmian stanów skupienia - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Anna Kucaba-Piętal
 • Metrologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

    UR – nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 1/4  Biuro Projektu: budynek A1, pokój 024, tel. + 48 17 872 11 84  www.nipr.univ.rzeszow.pl,   ...

Struktury - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

Dyrektor naczelny Prototypownia Kreślarnia kompletów dokumentacji Kom. organizacji procesów technolog. Kom. technologii proc. odlewniczych Kom. kreślarska kompletów dokumentacji Kom. technologii obróbki metalurgicznych Kom. technologii obróbki plastycznej Laboratorium metalurgiczne Dzia...

Otoczenie makroekonomiczne - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Otoczenie makroekonomiczne W 2003 r. Produkt Krajowy Brutto wzrósł wg najnowszych szacunków o 3,6 %. Motorem wzrostu PKB w 2003 r. był w głównej mierze sektor produkcji przemysłowej, a w szczególności przedsiębiorstwa eksportujące dobra przemysłowe. Stało się tak dzięki głębokiej restrukturyzacji k...

Kryzys gospodarczy w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

Wielki kryzys gospodarczy w Polsce .    Okres 26-29 r. jest wzrostowy, koniunktura wzrasta zdecydowanie szybciej  w porównaniu z innymi fazami dwudziestolecia. Od 29 r. wszystkie państwa o gospodarce rynkowej doświadczyły kryzysu we wszystkich gałęziach, kryzysu najgłębszego i najdłuższego w dzieja...

Charakterystyka firmy niemieckiej

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

CHARAKTERYSTYKA FIRMY   Freiherr von Fahnenberg to węgierska firma o pochodzeniu niemieckim, zajmująca się sprzedażą win z całego świata. Firma istnieje na rynku europejskim od ponad sześciu lat, a jej centrala znajduje się w Berlinie. Oddziały firmy rozsiane są po wielu krajach Europy, między inn...

Zasada realności ochrony ubezpieczeniowej - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3157

Zasada realności ochrony ubezpieczeniowej Według L. Pokorzyńskiego zasada ta polega na tym, że ubezpieczony może, jeżeli nie popełnił błędu z punktu widzenia ekonomicznego i prawnego, liczyć na to, że zakład ubezpieczeń pokryje mu ewentualną stratę losową w granicach ubezpieczenia i zgodnie z obowi...