Uniwersytet Rzeszowski - strona 27

Grafika wektorowa - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Anna Jakubczyk
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1001

    UR – nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 1/6  Biuro Projektu: budynek A1, pokój 024, tel. + 48 17 872 11 84  www.nipr.univ.rzeszow.pl,   ...

Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Marek Kochmański
 • Statystyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 882

    UR –  nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 1/30  Biuro Projektu: ...

Elementy teori estymacji - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Marek Kochmański
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

    UR –  nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 1/20  Biuro Projektu: ...

Podstawowe pojęcia i prawa chemii - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Jan Kolek
 • Chemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1477

2012-04-04 1 CHEMIA dr Przemysław Kolek Literatura i źródła: 1. Adam Bielański „Podstawy chemii nieorganicznej”, PWN 2010   2. L. Kolditz „Chemia nieorganiczna”. PWN 1994 2. P. W. Atkins, „Chemia fizyczna”, PWN  2001 3. Krzysztof Pigo...

Rozmiary, masa i budowa atomu - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Jan Kolek
 • Chemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1757

2012-04-04 1 Masa atomu Jednostka masy atomowej  - 1 unit (atomic mas unit, a.m.u.) Od 1961 r. przyjmuje się tzw. skalę węglową jednostki masy  atomowej, 1u (1 amu) jako: 1u = 1/12 masy obojętnego atomu węgla 126C MASA  ATOMOWA [g/mol] [u/ato...

Okresowość właściwości fizycznych pierwiastków - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Jan Kolek
 • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3920

2012-04-04 1 Materiały ze strony:  WebElements™ is http://www.webelements.com/ http://chemwiki.ucdavis.edu/ Promień atomowy,  gęstość, objętość atomowa Okresowość właściwości fizycznych  pierwiastków  Materiały ze strony:  WebElements™ is http://www.webelements.com/ Temperatura topnienia (związek z...

Wiązania chemiczne i budowa cząsteczki - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Jan Kolek
 • Chemia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1883

2012-04-04 1 WIĄZANIA CHEMICZNE  BUDOWA CZĄSTECZKI Wiązanie kowalencyjne  - wiązanie chemiczne między  atomami, tworzone za pomocą wspólnej pary  elektronów pochodzących od obu atomów. Gilbert Newton Lewis ( 1875 1946) – amerykański ...

Polimery, tworzywa sztuczne, polimery naturalne - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Jan Kolek
 • Chemia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3332

2012-04-04 1 POLIMERY,  TWORZYWA SZTUCZNE, POLIMERY NATURALNE Polimer  (gr.  polymeres  - wieloczęściowy, zbudowany z wielu części) – substancja chemiczna o bardzo dużej masie cząsteczkowej, składająca  się z wielokrotnie powtórzonych jednostek nazywanych merami. Podział ze względu na pochodzenie: ...

Termodynamika chemiczna - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Jan Kolek
 • Chemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1106

2012-04-04 1 TERMODYNAMIKA CHEMICZNA Termodynamika -  dział fizyki zajmujący się badaniem energetycznych  efektów wszelkich przemian fizycznych i chemicznych, które wpływają na  zmiany energii wewnętrznej analizowanych układów.  Termodynamika zajmuje się  nie tylko przemianami cieplnymi, lecz także...

Zastosowania metod spektroskopii atomowej i molekularnej - wykład

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Jan Kolek
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

2012-04-04 1 Spektroskopia przejść elektronowych  w zakresie ultrafioletu  i światła widzialnego UV/vis Obserwacja przejść: -elektronowych:   fazy skondensowane: ciecze i ciała stałe, duże poszerzenia  i przesunięcia  linii spektralnych na sku...