Grafika wektorowa - ćwiczenia.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grafika wektorowa - ćwiczenia. - strona 1 Grafika wektorowa - ćwiczenia. - strona 2 Grafika wektorowa - ćwiczenia. - strona 3

Fragment notatki:

    UR – nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 1/6  Biuro Projektu: budynek A1, pokój 024, tel. + 48 17 872 11 84  www.nipr.univ.rzeszow.pl,   nipr@univ.rzeszow.pl     Pracownia „Wprowadzenie do metrologii”  Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych    Ćwiczenie nr 14  Wyznaczanie składowej poziomej natężenia pola  magnetycznego ziemskiego za pomocą busoli stycznych            Krzysztof Kucab  Uniwersytet Rzeszowski      UR – nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 2/6  Biuro Projektu: budynek A1, pokój 024, tel. + 48 17 872 11 84  www.nipr.univ.rzeszow.pl,   nipr@univ.rzeszow.pl   I.   Wstęp teoretyczny  Polem  magnetycznym   nazywamy  stan  przestrzeni,  w  której  działa  siła  zarówno  na  poruszające  się  ładunki  elektryczne  jak  i  ciała  posiadające  niezerowy  moment  magnetyczny  (niezależnie  od  ich  ruchu).  Jest  ono  przejawem  pola  elektromagnetycznego.  Pole  magnetyczne  jest  polem  wektorowym.  Możemy  je  scharakteryzować  za  pomocą  dwóch  wielkości  wektorowych (oraz jednej, charakteryzującej ośrodek magnetyczny):  wektor  indukcji  magnetycznej  B   ([T])  możemy  zdefiniować  przy  pomocy  równania:  q = × F v B  ,  które  mówi  nam,  że   jeżeli  dodatni  ładunek  próbny  q  porusza  się  w  stronę  punktu  P  z  prędkością   v   i  jeżeli  na  ten  ładunek  działa  siła   F ,  to  w  punkcie  P  istnieje pole magnetyczne o indukcji  B .  wektor  namagnesowania  M   ([A/m])  –  moment  magnetyczny  ( p m)  przypadający na jednostkę objętości ciała (V):  m V = p M ,  gdzie  momentem  magnetycznym  nazywamy  wektorową  sumę  momentów  magnetycznych wszystkich cząstek, jonów, itp. zawartych w danej objętości.  wektor natężenia pola magnetycznego H  ([A/m]) – jest to wielkość wektorowa  charakteryzująca pole magnetyczne wytworzone przez poruszające się ładunki  elektryczne  oraz  prądy  elektryczne,  niezależna  od  magnetycznych  właściwości  ośrodka. Powyższe wektory łączy związek:  0 0 µ µ − = B M H ,  gdzie  µ 0 ( 7 4 10 / H m π −

(…)

… Projektu: budynek A1, pokój 024, tel. + 48 17 872 11 84
nipr@univ.rzeszow.pl
www.nipr.univ.rzeszow.pl,
s. 3/6
UR – nowoczesność i przyszłość regionu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II. Przebieg ćwiczeń
1. Ustawić busolę stycznych B w ten sposób, aby oś igły magnetycznej pokryła
się z płaszczyzną uzwojeń busoli.
2. Zestawić obwód elektryczny
…=
wektor natężenia pola magnetycznego H ([A/m]) – jest to wielkość wektorowa
charakteryzująca pole magnetyczne wytworzone przez poruszające się ładunki
elektryczne oraz prądy elektryczne, niezależna od magnetycznych właściwości
ośrodka. Powyższe wektory łączy związek:
H=
B − µ0 M
µ0
,
gdzie µ0 ( = 4π ⋅ 10−7 H / m )jest tzw. przenikalnością magnetyczną próżni.
Dwa podstawowe prawa pozwalające wyznaczać…
… =
µ0 µ r I
dl × r ,
4π r 3
gdzie µr to względna przenikalność magnetyczna ośrodka, r to promień
wodzący, poprowadzony od punktu dl do P.
Ziemia także stanowi magnes, którego bieguny magnetyczne znajdują się
w pobliżu biegunów geograficznych. Kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną
południka magnetycznego a płaszczyzną południka geograficznego nazywamy
deklinacją magnetyczną. Kąt przedstawiający wychylenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz