Badanie układów mostkowych stałoprądowych - ćwiczenie.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2590
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie układów mostkowych stałoprądowych - ćwiczenie. - strona 1 Badanie układów mostkowych stałoprądowych - ćwiczenie. - strona 2 Badanie układów mostkowych stałoprądowych - ćwiczenie. - strona 3

Fragment notatki:

    UR – nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 1/6  Biuro Projektu: budynek A1, pokój 024, tel. + 48 17 872 11 84  www.nipr.univ.rzeszow.pl,   nipr@univ.rzeszow.pl     Pracownia „Wprowadzenie do metrologii”  Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych    Ćwiczenie nr 7  Badanie układów mostkowych stałoprądowych -   pomiar oporu omowego za pomocą mostka Wheatstone'a            Krzysztof Kucab  Uniwersytet Rzeszowski      UR – nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 2/6  Biuro Projektu: budynek A1, pokój 024, tel. + 48 17 872 11 84  www.nipr.univ.rzeszow.pl,   nipr@univ.rzeszow.pl   I.   Wstęp teoretyczny  Prąd  stały   to  uporządkowany  ruch  nośników  ładunku  elektrycznego  charakteryzujący  się  stałą  wartością  natężenia  oraz  kierunkiem  przepływu.  Mówimy, że ustalił się prąd elektryczny o natężeniu  I , jeśli ładunek elektryczny  q  przechodzi przez dowolny przekrój przewodnika w ciągu czasu  t :  q I t = .  Jednostką  natężenia  prądu  elektrycznego  w  układzie  SI  jest   amper   (jednostka  podstawowa).  Przepływem  prądu  elektrycznego  stałego  rządzi  prawo  Ohma  oraz dwa prawa Kirchhoffa.  Prawo  Ohma   –  natężenie  prądu   I   płynącego  przez  przewodnik  jest  proporcjonalne  do  różnicy  potencjałów  (napięcia  elektrycznego   U )  panującej  na  końcach  tego  przewodnika.  Współczynnikiem  proporcjonalności  jest  odwrotność oporu elektrycznego przewodnika (konduktancja):  1 I U R = .  UWAGA  –  opór  elektryczny  przewodnika  jest  wielkością  stałą  (dla  przewodników  klasycznych)  –  charakteryzuje  on  dany  przewodnik  (choć  z powyższego  wzoru  błędnie  można  by  wnioskować  że  jest  on  zależny  od  napięcia  elektrycznego,  czy  natężenia  prądu  elektrycznego).  Opór  elektryczny  ( R ) przewodnika w kształcie walca o długości  l  i polu przekroju poprzecznego  S   wyraża  się  wzorem:  l R S ρ = ,  gdzie  ρ jest tzw. oporem właściwym materiału,  z którego zbudowany jest opornik.  Jednostką oporu elektrycznego jest  om  [ Ω].  I  prawo  Kirchhoffa

(…)

… przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II prawo Kirchhoffa – w zamkniętym obwodzie prądu elektrycznego
(oczku) suma spadków napięć (U) na oporach omowych równa jest sumie sił
elektromotorycznych (ε) występujących w tym obwodzie:
∑U = ∑ ε
n
n
m
m .
Najczęściej spotykanym sposobem łączenia oporników na Pracowni jest:
połączenie szeregowe – opór zastępczy (RZ) dwóch oporników…
… omowych równa jest sumie sił
elektromotorycznych (ε) występujących w tym obwodzie:
∑U = ∑ ε
n
n
m
.
m
Najczęściej spotykanym sposobem łączenia oporników na Pracowni jest:
połączenie szeregowe – opór zastępczy (RZ) dwóch oporników połączonych
szeregowo równy jest sumie oporów tych oporników. W przypadku ogólnym
mamy:
RZ = ∑ Ri ;
i
połączenie równoległe – odwrotność oporu zastępczego (RZ) dwóch oporników…
… rezystancyjnym jest rezystor
charakteryzujący się liniową proporcjonalnością pomiędzy spadkiem napięcia
a natężeniem prądu. W zależności od rodzaju materiału użytego do jego
budowy wyróżniamy rezystory warstwowe, drutowe oraz objętościowe.
Rezystor z możliwością płynnej regulacji rezystancji to potencjometr (opornica
suwakowa). W przypadku gdy regulacja odbywa się w sposób skokowy
mówimy o oporniku dekadowym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz