Uniwersytet Rzeszowski - strona 28

Dysocjacja elektrolityczna, kwasy, zasady, sole - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Jan Kolek
 • Chemia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1848

2012-04-04 1 Svante Arrhenius  (1859 – 1927) szwedzki  chemik i fizyk,  DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA KWASY, ZASADY, SOLE Teoria dysocjacji elektrolitycznej (Arrhenius 1878 r.)  Dysocjacja elektrolityczna (dysocjacja jonowa)  – rozpad cząsteczek  chemicznych na jony  zachodzący pod wpływem rozpuszczal...

Badanie układów mostkowych stałoprądowych - ćwiczenie.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Anna Kucaba-Piętal
 • Metrologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2590

    UR – nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 1/6  Biuro Projektu: budynek A1, pokój 024, tel. + 48 17 872 11 84  www.nipr.univ.rzeszow.pl,   ...

Błędy i niepewności pomiarowe - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Anna Kucaba-Piętal
 • Metrologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1589

Wykład III Wykład II Błędy i niepewności pomiarowe I Eugeniusz Szeregij, Krzysztof Kucab 1 Plan wykładu - o błędzie pomiarowym; - przedział niepewności pomiarowej; - błąd systematyczny; 2 - błąd przypadkowy; - model deterministyczny; - mo...

Błędy i niepewności pomiarowe - wykład 4

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Anna Kucaba-Piętal
 • Metrologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1456

Wykład IV Wykład I Błędy i niepewności pomiarowe II Eugeniusz Szeregij, Krzysztof Kucab 1 Plan wykładu - model losowy; - rozkład Gaussa; - odchylenie standardowe; 2 - odchylenie standardowe; - rozkład normalny; - oszacowanie niepewności pom...

Pojęcia na kolokwium z finansów

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Lesław Niemczyk
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1561

Pojęcia na koło z finansów: Finanse - w potocznym ujęciu oznaczają zasoby pieniężne. To ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych. Pieniądz - to niepisana umowa społeczna, która mówi, że monety i banknoty mają wartość. Odnosi się do zaufania społecznego, ż...

Emile Durkheim-Sacrum i Profanum

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1295

Emile Durkheim -wszystkie wierzenia religijne zakładają klasyfikację rzeczy realnych lub idealnych na dwie klasy: profanum (wszystko, co świeckie) i sacrum (wszystko, co święte) Tzw. kultury magi...

Historia krajów obszaru anglojęzycznego

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Bożena Kochman-Haładyj
 • Historia krajów obszaru anglojęzycznego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

The first Europeans to reach North America were Icelandic Vikings, led by Leif Ericson, about the year 1000. Traces of their visit have been found in the Canadian province of New Foundland, but the Vikings failed to establish a permanent settlement and soon lost contact with the new continent. Ac...

Literatura brytyjska

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Sławomir Kozioł
 • Literatura brytyjska i amerykańska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Alliterative verse (accentual metre) – generally, a four-stress line, which is divided into two half lines of two stresses each: the first or second stress, or both, must alliterate with the third; the fourth is usually nonalliterative in OE alliterative verse all vowels are considered to alliter...

Relatywizm w ujęciu Levi-Straussa

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847

Relatywizm w ujęciu Levi - straussa Zupełnie inne założenia niż w przypadku antyrelatywizmu Geertza; Przy założeniu, że kultura powinna ujawniać wciąż tę samą w przybliżeniu treść, powinien istnieć inwentarz cech uniwersalnych dla wszystkich kultur; Jednak zdaniem Levi -Straussa, nie można wskaza...

Teza o równości kultur i jej warianty

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483

Teza o równości kultur i jej warianty: Ludzie żyją w różnych kulturach, każda tworzy metafizyczny wszechświat sam w sobie. Ludzkość jest zorganizowana w tysiące takich wszechświatów- języki, społeczeństwa i kultury; każdy z nas wchodzi do jednego z nich. Relatywiści wyciągają na tej podstawie wnios...