Uniwersytet Rzeszowski - strona 26

Pojecie i funkcje marketingu - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2548

Pojecie i funkcje marketingu. Marketing to proces planowania i wdrażania koncepcji produktu, ceny, promocji, dystrybucji prowadzącej do wymiany, dzięki której osiąga się cele jednostki i organizacji. Funkcje marketingu: - przygotowawcze: gromadzenie informacji rynkowej, badanie rynku, kalkulacja i ...

Wycena i wartość obornika - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1295

WYCENA OBORNIKA Zwierzęta Liczba sztuk Współczynnik przeliczeniowy Liczba sztuk obornikowych (SO) Krowy mleczne 4 1 4 cielęta 4 0,2 0,8 Jałówki 0,5-1,5 4 0,6 2,4 SUMA 7,2 WARTOŚĆ OBORNIKA 1 dt ziemniaków - 35zł 0,2 dt ziemniaków - x ...

Cechy ziemi - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1435

Cechy ziemi: - niezniszczalność, - nieprzemieszczalność, - niepomnażalność (ograniczone zasoby), - przestrzenność RYZYKO PRODUKCJI W ROLNICTWIE Ryzyko występuje we wszystkich dział. gosp. W rolnictwie jest ono jednak szczególnie duże ze względu na silne uzależnienie prod. rolniczej od war. przy...

Pojęcia i ich opracowania z ekonomii rolniczej.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015

Pojęcia - przychody, dochody, wynik finansowy. Przychody - to przypływy aktywów albo inne zwiększenie aktywów danego podmiotu lub zmniejszenie jego zobowiązań (lub kombinacja powyższych) wynikające z dostarczenia lub produkcji dóbr, świadczenia usług lub innych czynności będących podstawową działal...

Struktura organizacyjna spółki - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

3. Stan organizacyjno - prawny. Od 1 marca 1991 r. Zakłady funkcjonują jako Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa z kapitałem akcyjnym 120 min zł . Zakłady Azotowe w Tarnowie -

Bazy danych - tabele - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Andrzej Wal
 • Informatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

Technologie Informacyjne 2012‐02‐12 1 Technologie  informacyjne Andrzej Wal BAZY DANYCH • projektowanie tabel • projektowanie kwerend  • projektowanie formularzy • generowanie raportów Tab ele • Tabele przechowują dane, zaleca się by pojedyncza t...

Grafika wektorowa - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Andrzej Wal
 • Informatyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2961

Technologie Informacyjne 2012‐02‐12 1 Technologie  informacyjne Andrzej Wal GRAFIKA WEKTOROWA • Edytor CorelDraw • Proste obiekty graficzne i operacje na nich (kopiowanie,  transformacje, 

Tryb zakładania spółdzielni

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Kawa
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Tryb zakładania spółdzielni   Krok I     Decyzja o zało eniu spółdzielni   Krok II     Napisanie statutu.   Krok III     Zwołanie Walnego Zgromadzenia (zało ycielskiego) członków spółdzielni.    Osoby zamierzające zało yć spółdzielnię organizują zebranie zało ycielskie na którym:    -sporządzają li...

Excel – funkcje inżynierskie, dodatek solver - instrukcja do ćwiczeń...

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Anna Jakubczyk
 • Informatyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1764

W menu Narzędzia ‐ Dodatki zaznacz korzystanie z Analysis ToolPak . Mamy wtedy dostęp do tzw. funkcji inżynierskich .UR – nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoUniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, ...

Excel w fizyce - instrukcja do ćwiczeń.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Anna Jakubczyk
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 917

    UR – nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego         Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 1/2  Biuro Projektu:...