Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 26

Osąd polityczny- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr B. Bąk
 • Teoria polityki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1743

Osąd polityczny Analiza normatywna, empiryczna i pojęciowa Rozróżnienie pomiędzy analizą empiryczną a normatywną mozna rozpocząć od prostego stwierdzenia że analiza normatywna zajmuje sie tym jak powinno być, natomiast naliza empiryczna tym jak jest. Twierdzenie normatywne okresla się jako sądy wa...

Polityka i polityczność - wybrane teorie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr B. Bąk
 • Teoria polityki
Pobrań: 756
Wyświetleń: 1659

Polityka i polityczność - wybrane teorie. Przyczyny ewolucji pojęcia polityki i polityczności: polityka obecnie przechodzi przez media i Internet a one nie są przez władze kontrolowane zanika podmiotowość państw narodowych na rzecz wzrostu roli org. międzynarodowych pojęcie to się zmienia bo nie...

Problem podmiotowości w polityce- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr B. Bąk
 • Teoria polityki
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1946

Problem podmiotowości w polityce. Podmiotowość wykształciła się wraz z poszukiwaniem przez człowieka sensu własnego losu, sił nim rządzących. W socjologii wiązała się z funkcjonowaniem i rozwojem społeczeństwa. A więc pytanie o podmiotowość to pytanie o to, co rządzi światem i losem człowieka? Pod...

Prognostyka naukowa w politologii- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr B. Bąk
 • Teoria polityki
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1960

Prognostyka naukowa w politologii. Nauka dostarcza materiału opisowego dot. rozwoju zjawisk i procesów kulturowych i cywilizacyjnych(funkcja eksplanacyjna: opisuje i wyjaśnia, dlaczego dane zjawiska zaistniały) i pozwala na prognozę odnośnie przyszłych zjawisk i ich konsekwencji(funkcja predyktywna...

Prognostyka w polityce- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr B. Bąk
 • Teoria polityki
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1246

1.Funkcja prognostyczna nauki 2.Podejście eksploratywne w prognozowaniu 3.podejście normatywne w prognozowaniu 4.Orientacje w prognozowaniu 5.wyzwania prognostyczne w politologii 6.metody i środki prognostyczne 7.główne współczesne prognozy politologiczne 8.poglądy o prawach dziejowych a) ro...

Relacje polityki i historii- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr B. Bąk
 • Teoria polityki
Pobrań: 175
Wyświetleń: 658

Relacje polityki i historii. Wypowiadamy się o historii we wszystkich przejawach życia publicznego - dyskutując o niej lub milcząc, stawiając pomniki lub, składając pod nimi kwiaty lub nie itp. Amerykanie raczej żyją chwilą, nie kultywując historii. Holendrzy skupiają się na kulturalnej stronie h...

Rola religii i emocji w polityce- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr B. Bąk
 • Teoria polityki
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1400

Rola religii i emocji w polityce. Teoria sekularyzacji a zjawisko desekularyzacji Zgodnie z nią modernizacja ogranicza potrzebę i znaczenie religii w życiu społecznym. Następuje przejście od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczes...

Teoria polityki - pojęcia, ketegorie, instytucje

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr B. Bąk
 • Teoria polityki
Pobrań: 287
Wyświetleń: 896

Teoria polityki - pojęcia, kategorie, instytucje. Antropologia polityki Jest subdyscypliną antropologii i ogólnie mówiąc bada pochodzenie(źródła polityki) w jej związku z człowiekiem(jego naturę i moc). W teorii polityki antropologia jest...

Teorie polityki - racjonalna, instytucjonalna, konsensualna

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr B. Bąk
 • Teoria polityki
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2884

Teorie polityki - racjonalna, instytucjonalna, konsensualna. Konsensualne myślenie wzięło się stąd, iż zauważono, że polityka to także zdolność kompromisu. Główne założenia: Przeznaczenie dla dobra wspólnego. Porozumiewanie się, współpraca. A wszystko to w celu utrzymania równowagi. polityka - ...

Uwarunkowania i ograniczenia polityki- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr B. Bąk
 • Teoria polityki
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2562

Uwarunkowania i ograniczenia polityki. Ideologiczne Ideologia nazizmu i komunizmu determinowała wszelkie działania polityczne, polityka stała się środkiem tymczasowym do wyższego celu. Ideologia to teoria działania ludzkiego. Pojęci...