Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 23

Reżimy międzynarodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ireneusz Topolski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1911

Reżimy międzynarodowe Postępująca złożoność środowiska międzynarodowego wymaga elastycznych struktur umożliwiających regulacje zachowania państw , wobec wspólnych problemów ect. Struktury te tworzą reżimy międzynarodowe. Są formą instytucji międzynarodowych, będących połączeniem norm prawa międzynar...

Region i regionalizm w stosunkach międzynarodowych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ireneusz Topolski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2009

Region i regionalizm w stosunkach międzynarodowych Oba te pojęcia są współzależne w sensie terminologicznym. Pojęcie „ region” jest w tym układzie pierwotne, warunkujące istnienie pojęcia „regionalizm”. 1.pojęcie regionu Etymologicznie to pojęcie wywodzi się od łacińskiego słowa regio (-onis), kt...

Struktura pozimnowojennego ładu międzynarodowego- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ireneusz Topolski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 833
Wyświetleń: 2282

Struktura pozimnowojennego ładu międzynarodowego 2.1 Wspólne wartości W czasie Paryskiego Szczytu KBWE, w przyjętej Paryskiej Karcie Nowej Europy wskazano na takie wartości jak: demokracja, gospodarka rynkowa, praworządność, przestrzeganie praw człowieka w tym mniejszości narodowych oraz odpowiedz...

Transnarodowe sieci w stosunkach międzynarodowych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ireneusz Topolski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1288

Transnarodowe sieci w stosunkach międzynarodowych Sieć - złożony system (complex system) lub grupa powiązanych ze sobą elementów - rzeczy bądź ludzi. Sieci fizyczne(transportowe, energetyczne, telekomunikacyjne) - sieci te są arteriami jednoli...

Unia Europejska- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ireneusz Topolski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 420

Unia Europejska Międzynarodowe atrybuty Unii Europejskiej Unia tworzona jest przez państwa, ma charakter organizacji międzynarodowej (choć zarzuca się jej brak osobowości prawnej)- specyficzna, złożona organizacja międzynarodowa. 2 obszary UE: -dwie Wspólnoty Europejskie- Wspólnota Europejska i

Bezpieczeństwo- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 805

BEZPIECZEŃSTWO Koziej definiuje bezpieczeństwo jako działalność, która zmierza do zapewnienia możliwości przetrwania, rozwoju i swobody realizacji własnych interesów w konkretnych warunkach, poprzez wykorzystywanie okoliczności sprzyjających(szans), podejmowanie wyzwań, redukowanie ryzyka oraz prze...

Fazy polityki bezpieczeństwa RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1120

FAZY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA RP PO 1989 r. 1). Lata 90. XX w. - wybijanie się na samodzielność strategiczną i budowanie tej samodzielności po 40 latach strategicznego ubezwłasnowolnienia w ramach układu warszawskiego 2). I dekada XXI w. - uzyskiwanie pełniej podmiotowości strategicznej w sojusznic...

Historyczne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2366

Niezmienność celów strategicznych polityki bezpieczeństwa RP Ochrona niepodległości i niezawisłości Rzeczypospolitej oraz utrzymanie nienaruszalności granic i integralności terytorialnej państwa. Ochrona demokratycznego porządku ustrojowego, bezpieczeństwa obywateli oraz praw człowieka i podstawowy...

Mobilizacja i gotowość obronna państwa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 812
Wyświetleń: 6020

Mobilizacja i gotowość obronna państwa DEFINICJA MOBILIZACJI oznacza rozwinięcie sił zbrojnych i innych służb i straży w wypadku kryzysu lub wojny wraz z uruchomieniem programu mobilizacji gospodarki i militaryzacją przy pełnym wykorzystaniu wszystkich zasobów państwa mobilizacja państwa oznacza ...

Narodowa Strategia Wojskowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 882

Narodowa Strategia Wojskowa POJĘCIE I ZADANIA NARODOWEJ STRATEGII WOJSKOWEJ POJĘCIE - narodowa strategia wojskowa to nauka i sztuka wyboru, przygotowania oraz wykorzystania przez naród sił zbrojnych do zabezpieczenia interesów narodowych ...