Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 24

Nowe trendy w środowisku międzynarodowym- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 448

Nowe trendy w środowisku międzynarodowym Kryzys multilateralizmu Powiększająca się grupa państw posiadających broń atomową, Nasilająca się proliferacja rakiet balistycznych mimo wielu inicjatyw i reżimów teoretycznie ograniczających te zjawiska Nowe trendy w światowej polityce - unaoczniła konfere...

Obronny system wojskowy Polski

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1631

Obronny system wojskowy Polski ROLA WOJSKA W PAŃSTWIE środek służący zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego jeden z fundamentów - filarów państwa realizacja funkcji odstraszania i obrony własnego terytorium realizacja funkcji wsparcia dla władz cywilnych i społeczeństwa w sytuacjach klęsk żywioł...

Podmioty polityki bezpieczeństwa RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1372

Podmioty polityki bezpieczeństwa RP PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 kwietnia 2004 w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, określa: organizację i tryb przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, warunki funkcjono...

Polityka bezpieczeństwa państwa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2051

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA Zespół działań podejmowanych wewnątrz i na zewnątrz państwa oraz środków i metod służących realizacji nadrzędnego celu jakim jest osiągnięcie pewności lub minimalizacji niepewności nienaruszalnego przetrwania i swobody rozwojowej to zespół działań podejmowanych w ce...

Struktura Obronna Sił Zbrojnych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1519

Struktura Obronna Sił Zbrojnych OBRONA TERYTORIALNA POJĘCIE Podstawowa, powszechna część obronnej struktury wojskowej państwa W strukturze pojęć NATO określana jako komponent nowoczesnej struktury militarnej, którego powiązania z systemem niemilitarnym w decydujący sposób wpływa na skuteczność obr...

Wewnętrzne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1274

Wewnętrzne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa RP Pojecie uwarunkowań bezpieczeństwa RP: Względnie stałe czynniki mające podstawowy bądź istotny wpływ na charakter polskiego bezpieczeństwa narodowego Czynniki wynikające z natury świata i życia społecznego, miejsca Polski na Ziemi, historii i tr...

Założenia polityki bezpieczeństwa RP i strategii obronnej RP- opracowa...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 3409

Założenia polityki bezpieczeństwa RP i strategii obronnej RP Założenia polskiej polityki bezpieczeństwa 1. Polska polityka bezpieczeństwa jest zgodna z prawem międzynarodowym, zwłaszcza z prawem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), z postanowieniami i decyzjami Konferencji Bezpieczeństwa i Wsp...

Zewnętrzne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 378
Wyświetleń: 896

Zewnętrzne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa RP GŁÓWNE UWARUNKOWANIA Umiędzynarodowienie polityki bezpieczeństwa poprzez gwarancje oraz zobowiązania NATO i UE Uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa narodowego przy zachowan...

Czym jest religia- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcin Pomarański
 • Religie i związki wyznaniowe
Pobrań: 364
Wyświetleń: 966

Czym jest religia? (Opracowane na podst. literatury z sylabusu temat 2) Religia - zjawisko kulturowo - społeczne, forma świadomości społecznej, którą tworzy całokształt wierzeń i poglądów. Ich istota sprowadza się do wiary w siły nadprzyrodzone, zjawiska kierowane przez Istotę Najwyższą(Boga). Ele...

Common Agricultural Policy

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Monika Szkarłat
 • European Integration
Pobrań: 175
Wyświetleń: 840

Common Agricultural Policy. The scope Europe's agricultural policy is determined at EU level by the governments of Member States and operated by the Member States; In its classic version the CAP was a system of market support based on guaranteed prices, import levies, and export subsidies; Financ...