Założenia polityki bezpieczeństwa RP i strategii obronnej RP- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1953
Wyświetleń: 4781
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Założenia polityki bezpieczeństwa RP i strategii obronnej RP- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Założenia polityki bezpieczeństwa RP i strategii obronnej RP
Założenia polskiej polityki bezpieczeństwa
1. Polska polityka bezpieczeństwa jest zgodna z prawem międzynarodowym, zwłaszcza z prawem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), z postanowieniami i decyzjami Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz umowami międzynarodowymi, których Polska jest sygnatariuszem. 2. Strategia obrony Rzeczypospolitej Polskiej nie zakłada istnienia określonego przeciwnika i ustalonego scenariusza działań wojennych. Jest ona ukierunkowana na opanowanie i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych o charakterze militarnym. 3. Rzeczpospolita Polska traktuje swe granice jako nienaruszalne i nie ma roszczeń terytorialnych wobec państw sąsiednich. Współpraca Polski z sąsiadami oparta na zawartych traktatach dwustronnych obejmuje także problematykę bezpieczeństwa, a w niej niektóre dziedziny wojskowości. Polska dąży do skutecznego objęcia państw leżących w Europie Środkowo - Wschodniej przez Euroatlantycki system bezpieczeństwa. 4. Naruszenie granic Rzeczypospolitej Polskiej jest równoznaczne z rozpoczęciem działań wojennych z sojuszem w którym Polska jest stroną. Załamanie agresji na granicy RP jest strategicznym celem sojuszniczej wspólnoty polityczno - militarnej w której Polska uczestniczy. 5. Integracja z Europą Zachodnią poprzez członkostwo Polski we Wspólnotach Europejskich, i w Sojuszu Północnoatlantyckim (NATO) ma strategiczne znaczenie dla naszego kraju.
6. Polska współdziała z Konferencją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w zakresie zapobiegania i rozwiązywania konfliktów, sprzyja redukcji i kontroli zbrojeń oraz umożliwia powoływanie pokojowych misji wojskowych.
7. Polskim wkładem w umacnianie bezpieczeństwa międzynarodowego jest i będzie udział naszych sił zbrojnych w misjach pokojowych ONZ oraz europejskich instytucji międzynarodowych.
8. Polska posiada własny system obrony państwa (SOP) do zdecydowanej obrony suwerenności i integralności terytorialnej. Siły Zbrojne stanowią zasadniczy - wyspecjalizowany element SOP, są stale gotowe do wojennego rozwinięcia i podjęcia zadań bojowych.
9. Niebezpieczeństwo destabilizacji bezpieczeństwa wewnętrznego a tym samym bezpieczeństwa państwa stanowią niemilitarne zagrożenia polityczne, społeczno - ekonomiczne i ekologiczne. Ograniczenie negatywnych skutków tych zagrożeń jest strategicznym celem działania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
10. Przyspieszenie i powodzenie przeobrażeń procesu prywatyzacji, reformy administracji państwa (ustrojowej), ubezpieczeń społecznych , służby zdrowia, edukacji narodowej ma stopniowo wzmacniać strukturę kierowania państwem oraz efektywność funkcjonowania organów wymuszających przestrzeganie prawa.


(…)

… narodowych
odpowiedzialność narodowa - bazowanie głównie na własnych wysiłkach i mocach oraz własna odpowiedzialność za zapewnienia bezpieczeństwa
włączenie i dostosowanie narodowej organizacji obrony do organizacji ochrony i Oborny wspólnej NATO i UE
wsparcie wojskowe dla władz i społeczeństwa w sytuacjach szczególnych zagrożeń i potrzeb
wsparcie cywilne dla operacji wojskowych współpraca cywilno-wojskowa…
… i interesów narodowych samodzielnie oraz w ramach obrony wspólnej NATO
osiągnąć wzrost siły narodowej odpowiadający zakładanej pozycji Polski w Europie i świecie wzorem nowoczesnych i bogatych państw Europy Zachodniej
osiągnąć trwałą, wiarygodną i korzystną dla interesów narodowych Polski pozycję w strukturze NATO i UE
Inicjować dwustronne i międzynarodowe działania tworzące i utrzymujące bezpieczeństwo międzynarodowe i współuczestniczyć w nich
ŚRODKI STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
Powszechna ochrona i obrona narodowa
Uwarunkowania ochrony i obrony narodowej:
maksymalne wykorzystanie środków i możliwości dla skutecznej obrony i ochrony interesów narodowych i wartości
geostrategiczne położenie Polski współczesny charakter zagrożeń moralny, prawny i obywatelski obowiązek wszystkich Polaków do tworzenia dobra najważniejszego jakim jest trwałość i pomyślność ojczyzny
POJĘCIE STRATEGII OCHRONY I OBRONY NARODOWEJ
Stanowi część realizacyjną strategii bezpieczeństwa narodowego obejmującą wybór, przygotowanie, oraz zespolenie cywilnych i wojskowych środków i metod w celu skutecznego zapobiegania, ochrony i obrony interesów narodowych przed istniejącymi i potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa narodowego…
… porządku konstytucyjnego PRZYGOTOWANIE OCHRONY LUDNOŚCI W RAMACH OBRONY CYWILNEJ
Przygotowanie powszechnej i skutecznej ochrony ludności w miejscu zamieszkania, zakładach pracy, szkołach oraz miejscach publicznych
Współcześnie pierwszą linią ochrony i obrony narodowej jest ratownictwo - rozumiane jako organizacja niesienia pomocy w sytuacjach nieszczęśliwych zdarzeń PRZYGOTOWANIE POLSKI DO REALIZACJI FUNKCJI PAŃSTWA - GOSPODARZA
Oznacza osiągnięcie przez Polskę zdolności do przyjęcia i wszechstronnego zabezpieczenia sił wzmocnienia NATO bądź ich tranzytu przez terytorium Polski także do wysyłania polskich wojsk operacyjnych poza granicami
WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA
Rozumiana jako konieczność i szansa wspólnego i synergicznego wykorzystania potencjału militarnego i cywilnego dla przeciwdziałania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz