Obronny system wojskowy Polski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obronny system wojskowy Polski - strona 1

Fragment notatki:

Obronny system wojskowy Polski
ROLA WOJSKA W PAŃSTWIE
środek służący zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego
jeden z fundamentów - filarów państwa
realizacja funkcji odstraszania i obrony własnego terytorium
realizacja funkcji wsparcia dla władz cywilnych i społeczeństwa w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof realizacja zadań obrony wspólnej NATO i UE poza granicami RP
ARMIA NARODOWA
gwarant suwerenności i niepodległości państwa
atrybut państwowości podstawowy składnik kultury narodowej i państwowej
wyznacznik wizerunku i siły państwa decydujący o jego pozycji międzynarodowej CECHY ORGANIZACJI WOJSKOWEJ
wykorzystanie radykalnego środka przemocy
zdolność prowadzenia walki zbrojnej specyficzna struktura
dowodzenie mobilność
stała gotowość bojowa morale
zdolność niesienia pomocy społeczeństwu SPOŁECZNE WARTOŚCI ORGANIZACJI WOJSKOWEJ
dla instytucji państwa
dla narodu dla społeczeństwa dla obywatela
ZNACZENIE WOJSKA DLA REALIZCJI ZADAŃ CYWILNYCH - UWARUNKOWANIA
dyspozycyjność, zdyscyplinowanie, mobilność wzrastająca rola zagrożeń niemilitarnych
ograniczone możliwości organizacyjne i wykonawcze stałych służb cywilnych
rozmycie granicy między zagrożeniami militarnymi a niemilitarnymi
STRATEGIA WOJSKOWA
STRATEGIA WOJSKOWA - to nauka i sztuka wykorzystywania sił zbrojnych przez naród dla zabezpieczenia celów polityki narodowej przez użycie siły lub groźbę jej użycia IMPERATYWY STRATEGII WOJSKOWEJ
znaczenie własnego potencjału obronnego dla bezpieczeństwa narodowego
potrzeba połączenia własnego potencjału obronnego z potencjałem innych państw Sojuszu
skuteczność odstraszania i obrony oparte na przekonaniu nieprzyjaciela o ogromnych kosztach ewentualnej agresji
PODSTAWY PRAWNE
Konstytucja RP Art. 26. Siły zbrojne RP służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic
Art. 85. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny
Traktat Waszyngtoński
Art. 3. Dla skuteczniejszego osiągnięcia celów niniejszego Traktatu Strony każda z osobna i wszystkie razem, przez stałą i skuteczną samopomoc i pomoc wzajemną będą utrzymywały i rozwijały swoją indywidualną i zbiorową zdolność do odparcia zbrojnej napaści
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz