Uniwersytet Łódzki - strona 295

Stres i zmiany nim wywołane - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Stres i zmiany nim wywołane stres - dynamiczna relacja między człowiekiem a otoczeniem, odbierana jako wymagająca wysiłku adaptacyjnego lub przekraczająca wrażliwość jednostki eustres - stres pozytywny - mobilizujący dystres - stres negatywny neustres - obojętny dla jednych, dla innych eu- lub d...

Testy statystycznej znamienności różnic

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Testy statystycznej znamienności różnic testy statystyczne dzielimy na dwie grupy: a. parametryczne - by mierzyć cechę mierzalną; weryfikują one H0 przez weryfikację konkretnego parametru ją opisującego; są bardziej wymagające niż nieparametryczne bo wymagają spełnienia przez rozkład pewnych założ...

Typy epidemiologicznych badań analitycznych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1099

Typy epidemiologicznych badań analitycznych Badania epidemiologiczne: I Badania obserwacyjne: 1)opisowe - „fotografia populacji” 2)analityczne -etiologiczne, uwzględniają związki przyczynowo skutkowe: -ekologiczne (korelacyjne) -przekrojowe (rozpowszechnienie zjawisk zdrowotnych) -kliniczno-k...

Typy WZW i profilaktyka - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Typy WZW i profilaktyka paraenteralne: B Hepadnavirus nr 1 / C Flavivirus C / D (ułomny wirus delta - pomocnik B) / G (Flavivirus - pomocnik C) pokarmowe: A Enterovirus nr 72 i E retrowirus; w Polsce nie występuje objawy WZW: nosicielstwo i...

Uczulenie na lateks - rodzaje uczuleń - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

Uczulenie na lateks - rodzaje uczuleń Zapalenie skóry wywołane przez podraźnienie / Reakcje alergiczne typu opóźnionego / Reakcje alergiczne typu natychmiastowego (uogólniona anafilaksja) Nadwrażliwość - nieprawidłowa reakcja uczulonego wcześniej organizmu na powtórne zetknięcie z antygenem. W jej...

Witaminy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

Witaminy - podział, źródła, rola Z punktu widzenia chemicznego witaminy należą do różnych grup związków organicznych, a jedynie ich znaczenie dla organizmów żywych pozwala opisywać je pod wspólną nazwą. Z tego też powodu tradycyjnie witaminy dzieli się na: rozpuszczalne w wodzie witamina C (

Wpływ odżywiania na zęby - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

WPŁYW ODŻYWIANIA NA ZĘBY Rozwój i mineralizacja zębów rozpoczyna się już bardzo wcześnie, bo od 4 tygodnia ciąży (3 miesiąc -zawiązki zębów mlecznych, 5 miesiąc -zawiązki zębów stałych), a kończy około 20 roku życia. Wszystkie niedobory pokarmowe w tym okresie, a szczególnie w okresie ciąży, karmie...

Wpływ wibracji na organizm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Wpływ wibracji na organizm Drgania mechaniczne (wibracje) są szkodliwym czynnikiem fizycznym występującym dość powszechnie w środowisku pracy, który przy nadmiernym obciążeniu organizmu może doprowadzić do rozwoju procesu chorobowego o niespecyfi...

Zagrożenia i choroby zawodowe w środowisku stomatologicznym - omówieni...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Najważniejsze zagrożenia zawodowe w środowisku medycznym i choroby zawodowe stwierdzane w tym środowisku ekspozycja na drobnoustroje chorobotwórcze. zakażenia krwiopochodne czynniki chorobotwórcze transmitowane tą drogą uznaje się wirusy HBV i HCV oraz HIV. mikroorganizmami przenoszone we frakc...

Zagrożenia mikrobiologiczne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Zagrożenia mikrobiologiczne Szkodliwe czynniki biologiczne, pod względem rodzaju działania chorobotwórczego na organizm człowieka, można podzielić na następujące grupy: • czynniki wywołujące choroby zakaźne i inwazyjne (np. wirusy, bakterie, grzyby) •