Uniwersytet Łódzki - strona 294

Higiena i epidemiologia, Priony - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Pozasłuchowe skutki hałasu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1862

Priony Priony (ang. prion, od proteinaceous infectious particle) - infekcyjne białka, występujące powszechnie w każdym organizmie i całkowicie niegroźne. Dopiero w sytuacji, gdy zmieniają one swoją naturalną konformację, stają się białkiem prionowym infekcyjnym. Koncepcja prionów jako czynników ch...

Higiena i epidemiologia, Profilaktyka wczesna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Pozasłuchowe skutki hałasu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

Profilaktyka wczesna Profilaktyka zdrowotna - działania mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. Wyróżniamy następujące fazy: profilaktyka wczesna - utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego st...

Rodzaje zmienności zjawisk zdrowotnych w czasie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1974

Rodzaje zmienności zjawisk zdrowotnych w czasie ma na nią wpływ: OKRES WYLĘGANIA CHOROBY - po jakim czasie od ekspozycji na dany czynnik szkodliwy pojawiają się kliniczne objawy danej choroby Zmienność sekularna - zmiany w występowaniu chorób, zgonów lub innych zjawisk zdrowotnych na przestrzeni ...

Rola błonnika i wartości odżywcze - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1176

Rola błonnika i wartości odżywcze błonnik - roślinne wielocukry i ligniny, oporne na działanie enzymów trawiennych przewodu pokarmowego człowieka. mieszanina substancji o charakterze polisacharydowym ( celuloza , hemicelulozy,

Rola szczepień ochronnych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1344

Rola szczepień ochronnych SZCZEPIENIA OCHRONNE polegają na sztucznym wprowadzeniu określonych antygenów py wiekowe w postaci szczepionki do organizmu w celu uodpornienia go na naturalne zakażenia drobnoustrojem chorobotwórczym lub niekiedy kilkoma drobnoustrojami

Różnica między prewencją (profilaktyką) a promocją zdrowia - porównani...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 6902

Różnica między prewencją (profilaktyką) a promocją zdrowia prewencja - skierowana jest do grup ryzyka, których celem jest najczęściej wczesne wykrycie choroby (przesiewowe) - związana z paradygmatem biomedycznym - edukacja zorientowana jest na zapobieganie chorobom. Upowszechnia się zalecenia re...

Higiena i epidemiologia, Rtęć - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

Rtęć Rtęć i większość jej związków jest silnie toksyczna i stanowi częste zanieczyszczenie środowiska. WODA: mikroorganizmy metylują ją i w ten sposób powstaje związek metaloorganiczny - dimetylortęć. - rozpuszczalny w tłuszcza...

Ryzyko i miary ryzyka - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1162

Ryzyko i miary ryzyka ryzyko - prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zdarzenia, najczęściej u osoby, lub zjawiska, najczęściej w populacji; - oczekiwana lub rzeczywista częstość występowania (prawdopodobieństwo) określonego, szkodliwego efektu zdrowotnego w warunkach narażenia na czynnik chemicz...

Skutki zdrowotne ekspozycji na 3 wybrane zakresy promieniowania - omó...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Skutki zdrowotne ekspozycji na 3 wybrane zakresy promieniowania 1) UV - zdrowotne konsekwencje narażania na promieniowanie UV: 1. fotostarzenie się skóry - czyli przedwczesne starzenie się skóry spowodowane wieloma procesami zachodzącymi pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, 2. nowotwory s...