Testy statystycznej znamienności różnic

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Testy statystycznej znamienności różnic - strona 1 Testy statystycznej znamienności różnic - strona 2

Fragment notatki:

Testy statystycznej znamienności różnic
testy statystyczne dzielimy na dwie grupy:
a. parametryczne - by mierzyć cechę mierzalną; weryfikują one H0 przez weryfikację konkretnego parametru ją opisującego; są bardziej wymagające niż nieparametryczne bo wymagają spełnienia przez rozkład pewnych założeń-musimy znać jego dystrybuantę;
Najczęściej testy te weryfikują sądy o takich parametrach populacji jak średnia arytmetyczna, wskaźnik struktury i wariancja. Testy te konstruowane są przy założeniu znajomości postaci dystrybuanty w populacji generalnej.
b. nieparametryczne- by analizować cechę niemierzalną lub porównać cechę mierzalną z niemirzalną;
Służą do weryfikacji różnorodnych hipotez, dotyczących m.in. zgodności rozkładu cechy w populacji z określonym rozkładem teoretycznym, zgodności rozkładów w dwóch populacjach, a także losowości doboru próby. a. parametryczne
chcemy sprawdzić czy nowy lek leczy lepiej niż stary;
mamy dwie grupy; jedną leczymy po staremu, drugą nowym lekiem; po pewnym czasie badamy jak dany parametr mierzalny (np. ciśnienie) zmienił się to znaczy mierzymy w obru grupach ciśnienie pacjentom i wyliczamy dwie średnie (jedną dla każdej grupy)
chcemy sprawdzić czy uzyskana przez nas średnia ciśnienia w grupie leczonej nowym lekiem jest ZNAMIENNA STATYSTYCZNIE wobec średniej ciśnienia w grupie leczonej po staremu
test t-Studenta (Student to pseudonim twórcy)
n1, n2 - liczebności grup
x1,x2 - średnie wyniki ciśnienia (albo czegokolwiek innego) w obu grupach
s12 , s22 - wariancja z obu prób
jak już to policzymy to sprawdzamy w tablicach rozkładu t-Studenta jaka jest
wartość krytyczna talfa,r na wybranym przez nas poziomie istotności alfa i dla liczby stopni swobody r=n1+n2-2
i teraz: JEŻELI WYNIK NASZEGO OBLICZENIA JEST WIĘKSZYOD TEJ WARTOŚCI TO H0 ODRZUCAMY
czyli H0 = brak statystycznie istotnych różnic między próbami
H1 = istnieją statystycznie istotne różnice między próbami
ponieważ (jeżeli nasz wynik jest większy od wart.krytycznej) odrzucamy H0 możemy przypuszczać ze istnieje zwiazek miedzy nizszym cisnieniem a nowym lekiem (ale nie jest to pewny wniosek a jedynie moze byc prawdopodobny)
test t-Studenta dla zmiennych powiązanych
mamy pacjentów z nadciśnieniem; mierzymy im ciśnienie przed i po podaniu leku; lek jest skuteczny jeżeli różnica między średnią przed a średnią po jest różna od 0 (większa od 0);
gdyby średnia była równa 0 to nie możńa stwierdzić, że te grupy się różnią;
t = x / (s*n) x-średnia z różnic s-odchylenie standardowe n-liczebność grupy

(…)

… w dwóch populacjach, a także losowości doboru próby. a. parametryczne
chcemy sprawdzić czy nowy lek leczy lepiej niż stary;
mamy dwie grupy; jedną leczymy po staremu, drugą nowym lekiem; po pewnym czasie badamy jak dany parametr mierzalny (np. ciśnienie) zmienił się to znaczy mierzymy w obru grupach ciśnienie pacjentom i wyliczamy dwie średnie (jedną dla każdej grupy)
chcemy sprawdzić czy uzyskana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz