Uniwersytet Łódzki - strona 228

Prawo międzynarodowe i wspólnotowe, kultura, sankcje - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 259

Prawo Międzynarodowe Publiczne to zespół zwyczajowych i umownych norm obowiązujących w stosunkach między państwami. Różnice między prawem międzynarodowym a prawem wewnętrznym: a) istnieje tylko jedno prawo międzynarodowe, b) normy prawa międzynarodowego wymagają dla powstania i obowiązywania zgody...

Prawo pozytywne - wykład - Zdania deontyczne

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1022

PRAWO POZYTYWNE to takie, którego przedmiotem jest człowiek fenomen i jego wolność zewnętrzna. Ma ono doprowadzić do stanu, w którym wolność jednostki nie kłóci się z wolnością pozostałych jednostek- fenomenów. Musi być tak skonstruowane, a...

Prawo przedmiotowe, podmiotowe, prawa cywilne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 364

OBOWIĄZEK występuje wtedy, gdy przepis prawa przewiduje w danej sytuacji pewien nakazany albo zakazany adresatowi sposób zachowania się, a z zachowaniem odmiennym wiąże się powinność zastosowania aktu przymusu państwowego. KOMPETENCJA to całokształt uprawnień i obowiązków dotyczących dziedziny, w o...

Prawo publiczne a prywatne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

PRAWO PRYWTNE A PUBLICZNE Przy prawie publicznym wykładnia powinna mieć charakter językowy Obowiązek czynności publiczno - prawnej nie może być przeniesiony na inną osobę Co nie jest zakazane to jest dozwolone: - w prawie karnym: TAK - w prawie konstytucyjnym (kompetencje organów państwa): NIE -...

Praworządzność - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

PRAWORZĄDNOŚĆ PRAWORZĄDNOŚĆ to a) zasady prawno- ustrojowe dotyczące sposobów działania organów władzy publicznej, b) koncepcja doktryny rozwijającej zasadę praworządności, c) normy i instytucje prawne warunkujących realizację praworządności, d) stan faktyczny działalności władzy publicznej speł...

Przepisy kompletne, a przepisy niekompletne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1134

Przepisy kompletne, a przepisy niekompletne Podział ten dotyczy sprawy, czy dany przepis jest wystarczający do budowania normy prawnej (czy zawiera wszystkie el. niezbędne do budowy hipotezy, dyspozycji i sankcji) Niekompletnym (odsyłającym), nazywamy przepis, który wymaga uzupełnienia o inny prze...

Realizm prawniczy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1610

REALIZM PRAWNICZY Podstawowe założenia realizmu amerykańskiego: a) prawo jest zmienne i tworzone przez sądy, b) prawo nie jest samo przez się celem, lecz środkiem do osiągnięcia celu i dlatego powinno być badane z punktu widzenia swej skuteczności, ze względu na te cele, c) społeczeństwo zmienia...

Rekonstrukcjonizm a deskrypcjonizm - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1827

REKONSTRUKCJONIZM DESKRYPCJONIZM Rassel przedstawiciele różne odcienie filozoficzne: Digenstein, szkoła oksfordzka, Austin, Hardi, analityczna teoria języka Pearla, Rekonstrukcjonista uważa, iż celem analiz językowych jest doskonalenie języka pod względem walorów logicznych, wyrazem takiego dos...

Rodzaje stosunków prawnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

Rodzaje stosunków prawnych Ze względu na metodę regulacji prawnej: Stosunki cywilnoprawne Strony tych stosunków są równoprawne Stosunki są zawierane dobrowolnie, i tak mogą być rozwiązane Przedmiot i treść stosunków są, określone przez strony(jeśli jest to zgodne z prawem). Sankcjami są sankcj...

Stanowienie prawa w państwach współczesnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1337

Stanowienie prawa w państwach współczesnych - zasady ogólne. Akty normatywne Fundamentalne zasady stanowienie: Określenie w konstytucji, jakie fakty związane z funkcjonowaniem organów władzy mają charakter prawotwórczy. Przyznanie kompetencji do stanowienia prawa Ustalenie procedur stanowienia p...