Realizm prawniczy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Realizm prawniczy - wykład - strona 1

Fragment notatki:

REALIZM PRAWNICZY
Podstawowe założenia realizmu amerykańskiego:
a) prawo jest zmienne i tworzone przez sądy,
b) prawo nie jest samo przez się celem, lecz środkiem do osiągnięcia celu i dlatego powinno być badane z punktu widzenia swej skuteczności, ze względu na te cele,
c) społeczeństwo zmienia się jeszcze szybciej niż prawo,
d) badanie prawa istniejącego nie może być zaciemniane przez rozważania na temat tego, jakie ono być powinno,
e) przepisy i pojęcia prawne są wyrazem faktycznej praktyki prawnej,
f) przepisy prawne nie są czynnikiem warunkującym w sposób decydujący orzeczenia sądów,
g) należy zastąpić dotychczasowe ogólne pojęcia i proste reguły prawne konkretnymi
Prawo podzielić można na:
a) law in books ( prawo w księgach ), którym sędzia nie jest zdeterminowany
b) law in action ( prawo stosowane )
Według realistów norma parana obowiązuje:
a) jeśli dostatecznie prawdopodobne jest, że będzie ona realizowana lub w przypadku jej przekroczenia - sankcjonowana przez odpowiednie organy państwa albo
b) adresaci tej normy uznają ją za obowiązującą, gdy nie będą skłonni do stawiania oporu, gdy za przekroczenie danych norm będzie wymierzana sankcja.
Teorie psychologiczne: Psychologiczną teorię prawa opartą na metodzie introspekcji sformułował Leon Petrażycki. W tym czasie psychologia wyróżniała trzy kategorie przeżyć:
a) poznawcze ( jednostronne, bierne, intelektualne- wyobrażenia oraz sądy w sensie logicznym ),
b) uczucia, doznania, przyjemności, przykrości ( bierne, jednostronne, ale subiektywne ),
c) przeżycia woli ( jednostronne, czynne, relatywne )
Petrażycki dodał tu jednak przeżycia dwustronne o charakterze bierno- czynnym, które nazwał EMOCJAMI ( np. emocje etyczne ) bądź IMBUCJAMI. Emocje Etyczne to przeżycia o charakterze intelektualnym polegające na tym, iż z wyobrażeniem jakiegoś czynu wiążę się pewna emocja etyczna, która sprawia, że zastanawiamy się, czy dany czyn jest dobrem, czy złem, czy jest sprawiedliwy czy niesprawiedliwy:
OBOWIĄZKI NATURY MORALNEJ to takie, które odczuwamy jako wolne czy nieskrępowane w tym sensie, że ich spełnienie nie jest czyimś uprawnieniem.
OBOWIĄZKI NATURY PRAWNEJ to takie, które odczuwamy jako rodzaj presji psychicznej.
PRAWO to przeżycie psychiczne o charakterze imperatywno- atrybutywnym, zobowiązująco- uprawniającym. Nie pochodzi tylko od ustawodawcy, ale istnieją także odmiany prawa intuicyjnego ( np. prawo zbójeckie ). Zmienia się wraz ze zmianami przystosowania się psychiki ludzkiej do warunków życia społecznego. Różnice między prawem a moralnością:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz