Uniwersytet Łódzki - strona 229

Stosowanie prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

STOSOWANIE PRAWA STOSOWANIE PRAWA to proces ustalenia przez organ władzy publicznej konsekwencji prawnych faktów w sposób wiążący dla określonych podmiotów na podstawie norm prawa obowiązującego. Rezultatem tego procesu jest decyzja stosowania prawa, polegają na sformułowaniu normy jednostkowej i k...

Stosunek prawny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

STOSUNEK PRAWNY STOSUNEK PRAWNY to taki stosunek między osobami fizycznymi lub jednostkami organizacyjnymi uznanymi przez normę prawną za podmioty prawa, w którym podmioty te mają wynikające z dyspozycji normy prawnej uprawnienia i obowiązki, a ich realizacja zagwarantowana jest przymusem ze strony...

System prawa - Dworkin - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1001

ZASADA SYSTEMU PRAWA to norma tego systemu ( lub uznana konsekwencja tej normy ), która oceniona zostaje jako szczególnie ważna dla systemu prawa lub jego części. W działaniu systemu prawa Dworkin wyróżnił: a) zasady ( principles )- są one szczególnym rodzajem standardów postępowania, które mają b...

Test - wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 798
Wyświetleń: 1603

1)Co nie jest elementem normy sprzężonej -sankcja 2)Czego nie ma w Dzienniku Ustaw -reg. sejmu 3)Co oznacza pojęcia źródła prawa w znaczeniu funkcjonalnym -x wpływa na treść prawa 4)Jaki char. ma luka techniczna -opisowy (jestem pewien na 100% bo spytałem się Bekrychta:)) 5)Czemu służy domniemanie d...

Trójelementowa struktura norm - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1043

Trójelementowa struktura norm: HIIPOTEZA. Jest to część normy wskazująca adresata i okoliczności, w których się ten adresat znajduje. Związek między adresatem, a okolicznością jest taki, że aby norma obowiązywała adresat musi znaleźć się w okolicznościach jakie norma określa. Istnieją normy, które ...

Twierdzenia - pewniaki, postulaty - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Ostateczne przesłanki danej nauki to takie twierdzenia, które uznawane są w niej za absolutnie podstawowe, których nie da się wyprowadzić z innych twierdzeń.: a) twierdzenia bezpośrednio aprioryczne- zdania analitycznie prawdziwe, możemy je przyjmować bez uzasadnienia. - Pewniki to wszelkie zdania...

Wykładnia językowa, systemowa i funkcjonalna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 364

wykładnia językowa polega na posługiwaniu się dyrektywami, które wskazują, w jaki sposób należy ustalać znaczenie normy ze względu na jej kontekst językowy. Dyrektywy wykładni językowej to takie dyrektywy, które określają, jak należy ustalić znaczenie normy prawnej ze względu na

Wykładnia prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

WYKŁADNIA PRAWA WYKŁADNIA PRAWA to ogół czynności poznawczych zmierzających do ustalenia właściwego sensu przepisów prawnych. 1. klasyfikacyjna teoria wykładni ( wykładni dokonuje się tylko o tyle, o ile wymagają tego niejasności tekstu ), CLARA NON SUNT INTERPRETANDA ( nie dokonuje się wykładni ...

Zależności między normami wyższymi i niższymi - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

Zależności między normami wyższymi i niższymi: - Zależności delegacyjno-kompetencyjne i treściowe: powiązania treściowe - przyjmuje się że te powiązania są takie że z tych norm wyższych można wyprowadzić normy niższe, a normy wyższe przesądzają treść norm niższych, normy niższe są tylko uszczegółowi...

Zasady systemu prawa i obowiązywanie systemu prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

Zasady systemu prawa Normy, które doktryna prawa uważa za normy szczególnego znaczenia. Nie ma jednej odpowiedzi, czemu normy te mają szczególne znaczenie. Są w Konstytucji Przesądzają treść norm niższych Według Rolanda Dworkina są normy o większym znaczeniu (zasady), oraz o mniejszym znaczeniu....