Prawo pozytywne - wykład - Zdania deontyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo pozytywne - wykład - Zdania deontyczne - strona 1

Fragment notatki:

PRAWO POZYTYWNE to takie, którego przedmiotem jest człowiek fenomen i jego wolność zewnętrzna. Ma ono doprowadzić do stanu, w którym wolność jednostki nie kłóci się z wolnością pozostałych jednostek- fenomenów. Musi być tak skonstruowane, aby człowiek obdarzony dobrą wolą mógł je zawsze uznawać za wartość nadrzędną.
Zdania deontyczne - czyli nie będących normami czy ocenami, ale je opisującymi. Np. zdanie: "Kto zabija człowieka, podlega karze" można zastąpić zdaniem deontycznym: "W naszym systemie prawa kto zabija człowieka, podlega karze", które jest już zdaniem w sensie logicznym. Może prowadzić do paradoksów ( np. w logice klasycznej do dowolnego zdania można dodać inne jako alternatywę- "pójdę do kina lub pójdę na wykład", natomiast w logice deontycznej przy takim interpretowaniu rozumowań prawniczych pojawia się np. wypowiedź "listonosz ma obowiązek dostarczać listy adresatom ( norma ) lub może spalać listy (alternatywa)
Porównując język prawny z językiem naturalnym patrzymy w trzech aspektach:
- syntaktycznym ( składnia językowa- nie dostrzegamy tu różnicy, bo posługują się wspólną gramatyką )
- semantycznym ( związki znaków z rzeczywistością, różnice są niewielkie, bo słownik jest prawie wspólny ),
- pragmatycznym ( związek pomiędzy językiem a jego użytkownikami- tutaj występują znaczne różnice )
1. koncepcja prawa natury - prawo czerpie moc obowiązującą z moralności
- teorie teistyczne ( Bóg stworzył świat według pewnych zasada ),
- teorie laickie ( rozum człowieka, historia ludzkości, natura życia społecznego ),- np. własność prywatna to realizacja naturalnego egoizmu człowieka, wprowadzenie przez prawo pozytywne dominacji własności społecznej ( jak w socjalizmie ) zmusza go do szczególnej dbałości o coś, co do niego nie należy i o co z tego powodu dbać nie będzie )- takie prawo jest niezgodne z naturą człowieka. Są jednak normy prawa pozytywnego, których podstawą nie może być żaden porządek moralny ) np. ustalenie ruchu drogowego prawo- czy lewostronnego ). W innych wypadkach prawo natury może okazać się niewystarczające aby przenieść spotykane tam normy na grunt prawa pozytywnego, np. kwestia ingerencji genetycznej w organizm ludzki.
Wreszcie prawa natury mogą być odmienne w zależności od kultury- przykładem były Indie, gdzie doszło do spotkania dwóch bardzo odległych kultur- brytyjskiej, opartej na liberalizmie i utylitaryzmie i hinduskiej opartej na systemie kastowym. Obecnie dominuje słabsza wersja reakcji na sprzeczność prawa pozytywnego z prawem natury. Sprzeczność taka może być podstawą uznania argumentu, iż prawo pozytywne jest wadliwe z punktu widzenia aksjologicznego, co rodzi doniosłość postulatów de lege ferenda. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz