Uniwersytet Łódzki - strona 225

Podstawowe zagadnienia z komunikacji społecznej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz
 • Podstawy komunikacji społecznej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1407

PODZIAŁ EPOK wiek plemienny wiek pisma wiek druku wiek elektroniczny najważniejsze wynalazki: alfabet fonetyczny, prasa drukarska, telegraf EPOKA PLEMIENNA: - akustyka - male umiejętności wizualne, zmysły sluchu dotyku smaku zapa...

Ujęcie wód powierzchniowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Ujęcie wód powierzchniowych stanowią obiekty inżynieryjne w postaci np. progów piętrzących. Piętrzenie ułatwia czerpanie wody również w czasie "niżówek", czyli okresów niewielkiego ilościowo spływu wody w cieku. Spiętrzona woda trafia przez system krat zabezpieczających ujęcie przed zaniec...

2 sposoby ujęcia systemu prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1596

2 sposoby ujęcia systemu prawa: 1)pionowe 2)poziome Pionowe: -prawnicy nie odwołują się do treści norm, ale co do tego kto i w jakiej formie daną normę ustanowił. -ustanowienie hierarchii norm prawnych opartej na powiązaniach kompetencyjnych. Norma wyższa stanowi podstawę obowiązywania ( i oczy...

Aspekt zewnętrzny obowiązywania i wewnętrzny obowiązywania - wykład...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1386

I. Aspekt zewnętrzny obowiązywania - z punktu widzenia socjologii w ujęciu behawioralnym (empirystycznym) to że prawo jest przestrzegane znaczy że obowiązuje. Jest to teoria nieprzydatna dla prawników. - Prawo tworzone przez człowieka (pozytywne) jest odbiciem prawa naturalnego i obowiązuje jeśli j...

Charakterystyka metodologiczna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

Charakterystyka metodologiczna: Nauka pojmowana w dwóch sensach: pragmatycznym - czynnościowym - proces uczenia się apragmatycznym - wynik czynności - rezultat procesu zdobywania wiedzy, zbiór twierdzeń - zdań, które spełniają określone wymagania : zdanie należycie uzasadnione zdanie w odpowiedn...

Cywilne nieposłuszeństwo - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

CYWILNE NIEPOSŁUSZEŃSTWO to idea naruszenia przez obywateli niesprawiedliwego prawa pozytywnego bez użycia przemocy 2. koncepcja pozytywizmu prawniczego - separacja obowiązywania prawa i moralności. W społeczeństwie współistnieją trzy...

Dogmatyka prawa jako nauka - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 938

Czy dogmatyka prawa jest nauką ? apogeum tych rozważań w II poł. XIX w. Julius Herman von Kirchmann dnia 7 maja 1847r. wygłosił w Berlinie wykład pt. „ O braku wartości jurysprudencji jako nauki ” , czym otworzył dyskusję o naukowości pra...

Dodatkowe typy środków argumentacyjnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

dodatkowe typy środków argumentacyjnych: 1. Reguły Inferencyjne to logiczne lub quasi- logiczne zasady wnioskowań, akceptowane i szeroko wykorzystywane w odniesieniu do prawa. a) wnioskowanie a fortiori ( z silniejszego ): - a maiori ad minus ( z większego na mniejsze )- jeżeli wolno coś większeg...

Dogmatyka prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 441

Dogmatyka prawa - rozważania o prawie mogą być prowadzone : = de lege lata - rozważania o prawie aktualnie obowiązującym = de lege ferenda - zagadnienia krytyki i usprawniania prawa; postulaty pod adresem prawa, np. Jak zmienić prawo ? C...