Uniwersytet Łódzki - strona 224

Podmiot i orzeczenie - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • mgr M. Wojenka-Karasek
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1190

PODMIOT WYRAŻANY: - liczebnikiem (Wybiła dwunasta) - przymiotnikiem (Ubogi prosi) - rzeczownikiem - zaimkiem rzeczownym (Ona je) - zaimkiem przymiotnym (Nasi przegrali) - imiesłowem (Przewodniczący) - przysłówkiem (Wczoraj było pięknie) ...

Podstawowe zagadnienia z gramatyki opisowej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • mgr M. Wojenka-Karasek
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1897

GRAMATYKA OPISOWA Skladnia - nauka o budowie zdania; nauka o caloksztalcie zjawisk z laczeniem wyrazow w zespoly; dzial nauki o jezyku; nauka o budowie wypowiedzeń wypowiedzenie wg Jodlowskiego - jednostka komunikatywna skladajaca sie z zespolu wyrazow lub jednego wyrazu, zespol ten pod wzgledem ...

Rozszczepienie kompleksu peptydów, białek - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Henryk Kudzin
 • Biochemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

ANALIZA BIAŁEK/PEPTYDÓW 1. ROZSZCZEPIENIE KOMPLEKSU PEPTYDÓW (BIAŁEK) 2. ROZDZIAŁ SKŁADOWYCH PODJEDNOSTEK PEPTYDOWYCH/ BIAŁKOWYCH 2.1. PRZERWANIE MOSTKÓW DISIARCZKOWYCH 3. SELEKTYWNA DEGRADACJA ŁAŃCUCHA BIAŁKA/PEPTYDU 4. ANALIZA SKŁADU AMINOKWASOWEGO PEPTYDU/BIAŁKA & MASY CZASTECZKOWEJ 5. ...

Równowagi protolityczne kwasowo - zasadowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Henryk Kudzin
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 175

RÓWNOWAGI PROTOLITYCZNE KWASOWO-ZASADOWE RÓWNOWAGI PROTOLITYCZNE KWASÓW -2.303RTlogK = ∆H - T∆S pk = 3.8 4.8 5.0 2.8 0.2 pk1 pk2 pk1 pk2 pk1 pk2 pk1 pk2 pk1 pk2 1.3 4.3 2.9 5.7 4.2 5.6 4.3 5.3 4.5 5.3 pk1 pk2 pk1 pk2 pk1 pk2 pk1 pk2 4.8 4.7 1.9 6.2 3.0 4.4 pk1 pk1 pk2 pk1 pk2 ...

Stałe kwasowości aminokwasów i ich symbole - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Henryk Kudzin
 • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

STAŁE KWASOWOŚCI AMINOKWASÓW AK pK1 pK2 pK3 pK4 pHi Gly 2.34 9.60 5.97 A, I, L, V, M 2.3±0.02 9.6+0.09 5.96-6.02 Pro 1.99 10.6 6.30 Ser 2.21 9.15 5.68 Thr 2.71 9.62 6.16 Cys 1.71 8.27 (SH) 10.78 (NH3) 5.02 [Cys]2 1.04 2.05 8.0 10.26 5.03 Phe 1.83 9.13 5.48 ...

Średniowieczne dziejopisarstwo europejskie - kroniki - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Krystyna Płachcińska
 • Historia literatury staropolskiej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 882

Średniowieczne dziejopisarstwo europejskie Poprzez widzenie przedmiotu - ex visione i poprzez uczestwnicwto-tak pisano kroniki Prowidencjalizm - zdarzenia dziejowe mieszcza się w planie zboga Roczniki - annales - krotkie info o wyd.panstwowych Vitae - żywoty Gesta - opowiadania o czynach cesarz...

Średniowieczne dziejopisarstwo europejskie - pieś kościelna - wykład...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Krystyna Płachcińska
 • Historia literatury staropolskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 609

POEZJA KOSCIELNA Piesn nowa: Rewolucja Bernardynska - bernardyni - franciszkanie opowiadający się za rewolucja zakonu (obserwanci), byli za calkowita asceza (jak Franciszek z Asyżu) - rozlam w kosciele franciszkańskim w XIII w we Włoszech - XV w - uformowanie się odłamu Obserwantow, przez przepr...

Czas przeszły złożony - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Zdzisława Staszewska
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1141

CZAS PRZESZŁY ZŁOŻONY składa się z imiesłowu czasu przeszłego czynnego II (tzw. „elowego”, bo zawiera element „l”) oraz słowa posiłkowego być *byti odmienionego w czasie teraźniejszym...

Imiesłowy - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Zdzisława Staszewska
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1736

IMIESŁOWY forma dawna forma współczesna imiesłów czasu teraźniejszego czynny -ątj -ąc IV k. -ętj -ęc I, II, V k. -y III, IV k. w M. -ę formy proste adwerbizacja (uprzysłówkowienie) imiesłów przysłówkowy uprzedni zakończony n...