Uniwersytet Łódzki - strona 223

Ekologia, Dyrektywy unii europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Dyrektywy unii europejskiej Hierarchia postępowania z odpadami: - zapobieganie - odzysk powtórne wykorzystanie - recykling - unieszkodliwianie (odzysk energii= spalanie) - składowanie Zasady: - zanieczyszczający płaci - planowanie - sam...

Człowiek a środowisko - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekologia
 • Ekologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 637

Ekologia to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem. Określenia ekologia, ekologiczny są często używane w języku potocznym, mając szeroki i czasem nieprecyzyjny sens znaczeniowy, nie zawsze związany z ekologią. Ekosys...

Gazy, powietrze - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekologia
 • Freony
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1141

Największe zastosowania freonów i związków freonopodobnych jest w systemach chłodniczych ( np. klimatyzacje, samochody chłodnicze, chłodnie) Problemy związane z powietrzem: - Dziura ozonowa

Ekologia, gleba - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

Gleba - biologicznie czynna powierzchniowa warstwa litosfery, powstała ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych (głównie organizmów żywych, klimatu i wody) i podlegając...

Ekologia, Odpady niebezpieczne - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 406

Poza odpadami przemysłowym i komunalnymi wyróżnia się odpady niebezpieczne. Odpady niebezpieczne to takie, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią dla życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska. Są one wytwarzane głównie w procesac...

Podstawowe wiadomości o promieniowaniu UV - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

PODSTAWOWE WIADOMOŚĆI O PROMIENIOWANIU UV Ilość docierającego do powierzchni ziemi promieniowania ultrafioletowego zależy od: » wysokości słońca nad horyzontem, tj. szerokości geograficznej, pory roku i pory dnia. Najsilniejsze promieniowanie w strefie zwrotnikowej, najsłabsze w obszarach polarnyc...

Przemysł, powietrze, środowisko - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 504

REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA I JEJ DOBRA Surowce energetyczne Surowce mineralne( nieodnawialne): rudy metali , surowce chemiczne, budowlane Materiały pochodzenia biologicznego: bawełna, wełna itp. Ludzka siła robocza Żywność TWÓJ ŚLAD NA ZIEMI, CZYLI ” EKOLOGICZNY ODCISK STOPY” Kiedyś zapytano Mahat...

Ujęcie wód powierzchniowych - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Ujęcie wód powierzchniowych stanowią obiekty inżynieryjne w postaci np. progów piętrzących. Piętrzenie ułatwia czerpanie wody również w czasie "niżówek", czyli okresów niewielkiego ilościowo spływu wody w cieku. Spiętrzona woda trafia przez system krat zabezpieczających ujęcie przed zaniec...

Problemy związane z wodą - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Problemy związane z wodą: - skład chemiczny - obieg w przyrodzie - zasoby wody pitnej i użytkowej Zanieczyszczenia wody: - przenawożenie- eutrofizacja - ścieki komunalne i przemysłowe -

Artykulacja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • mgr M. Wojenka-Karasek
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1316

GRAMATYKA Tchawica - rura nad przelykiem, laczy się z krtania Do chrzastek nalewkowych przywiązane sa wiązadła glosowe, sa to faldy które zbliżają się i oddalaja; najbardziej wpływają na powstawanie glosek Nasady: gadlowa, ustna, nosowa Jama ustna (rezonator ustny): - jezyk: przednia, srodkowa,...