Uniwersytet Łódzki - strona 226

Dowody - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

DOWODY Przedmiotem dowodu są fakty mające dla celu rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie Dowodzić można wyłącznie twierdzenia o faktach sprawy Prawnicy nie dowodzą lecz uzasadniają twierdzenia o faktach sprawy Fakty notoryjne - wydarzenia znane : historyczne Fakty znane z urzędu - kiedy spra...

Gwarancje państwa prawnego i demokratyczne państwo prawne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1015

Gwarancje państwa prawnego Gwarancje materialne - czyli takie zorganizowanie życia społecznego w państwie, który uczyni naruszenie prawa przez państwo mało prawdopodobne lub zminimalizuje jego zasięg. Gwarancje formalne(instytucjonalne) - wyraża się w istnieniu mechanizmów kontroli nad przestrzegani...

Ideologia stosowania prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1085

IDEOLOGIA STOSOWANIA PRAWA to całokształt postulatów i ocen, które wskazują, w jaki sposób organ stosujący prawo powinien podejmować swoje decyzje: ideologia związanej decyzji stosowania prawa ( decyzja sądowa jest całkowicie wyznaczona przez ustawę ), 2. ideologia swobodnej decyzji stosowania pra...

Instytucja prawna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Instytucja Prawna to zbiór norm prawnych wyodrębniony w jedną funkcjonalną całość ze względu na to, że w sposób wyczerpujący reguluje jakiś dostatecznie ważny typ stosunków międzyludzkich ( np. instytucja małżeństwa, hipoteki ). - Normy N1 i N2 są ABSTRAKCYJNIE SPRZECZNE, jeżeli przy tych samych hi...

Język naturalny i sztuczny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

Język naturalny Jest to język, którym się posługujemy, jest to język etniczny. Język sztuczny Jest to język zaprojektowany sztucznie. Język naturalny powstał w sposób spontaniczny. Najlepszym przykładem języka sztucznego jest język esperan...

Klasyfikacja nauk prawnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 553

Klasyfikacja nauk prawnych: - nauki humanistyczne wyodrębnia się w ramach nauk społecznych zajmują się kulturowymi wytworami człowieka (sztuka, literatura, prawo ) prawo - wytwór człowieka funkcjonującego w danej kulturze poetycka definicja kultury Gustava

Kompetencja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Kompetencja Istotą kompetencji jest upoważnienie przyznane pewnemu podmiotowi do dokonania określonej doniosłej prawnie czynności konwencjonalnej, przy czym skorzystanie z tego uprawnienia powoduje powstanie po stronie innego podmiotu obowiązku określonego zachowania się. Na kreślenie kompetencji s...

Koncepcje pozytywistyczno - prawne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

Koncepcje pozytywistyczno - prawne : prawo to taki zespół norm postępowania, który pochodzi od kompetentnych organów państwa prawo pozytywne realizacja norm jest usankcjonowana przymusem państwowym tetyczne uzasadnienie obowiązywania pr...

Koncepcje prawa natury - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560

Koncepcje prawa natury : istnieją normy postępowania niezależne od przepisów prawa stanowionego - normy absolutne normy prawa obowiązują niezależnie od woli prawodawcy są elementarne normy czy wartości moralne, które powinny być realizowane w każdym prawie prawo pojmowane jest jako zbiór norm bą...

Koncepcje realistyczne i normatywne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

KONCEPCJE REALISTYCZNE = prawo jest zespołem faktów psychicznych (czy społecznych) związanych z określonymi normami ~~koncepcja Leona Petrażyckiego - psychologiczna koncepcja prawa prawo jest pewnym przeżyciem psychicznym o charakterystyce emocjonalnej emocje prawne - charakterystyka dwustronna ~...