Dogmatyka prawa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dogmatyka prawa - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Dogmatyka prawa
- rozważania o prawie mogą być prowadzone :
= de lege lata - rozważania o prawie aktualnie obowiązującym
= de lege ferenda - zagadnienia krytyki i usprawniania prawa; postulaty pod adresem prawa, np. Jak zmienić prawo ? Co należy w nim uzupełnić ? Jak usunąć ewentualne luki lub sprzeczności ? ; rozważania o prawie postulowanym - dogmatyka prawa zajmuje się rozważaniami de lege lata ( nie wysuwa postulatów )
- w ramach rozważań de lege lata mamy do czynienia z dwoma podstawowymi pytaniami, które dogmatyka prawa stawia:
+ pytania walidacyjne - zmierzają do ustalenia obowiązywania prawa, pytanie o obowiązywanie prawa
+ pytania interpretacyjne - pytania zmierzające do ustalenia znaczenia i zakresu zastosowania normy, przepisu, itd.
- podstawowym zadaniem prawnika jest w gruncie rzeczy odpowiedzieć na pytanie : Jakie zachowania są nakazane, zakazane bądż indyferentne ? Żeby odpowiedzieć na to pytanie trzeba wiedzieć jakie normy obowiązują, a jakie nie ( trzeba ustalić zakres obowiązywania normy, przepisu, itd.), dokonać kwalifikacji prawnej określonych stanów faktycznych.
- celem dogmatyki prawa jest w gruncie rzeczy udzielenie odpowiedzi na pytanie jakie zachowania są nakazane, zakazane, bądż dozwolone ( przez obowiązujące normy danego systemu prawnego ), - cel ten nie zostanie nigdy osiągnięty, powody :
stała zmienność prawa - stale mamy do czynienia z pojawianiem się nowych regulacji prawnych ( norm prawnych ); to sprawia, że część obowiązujących dotychczas norm prawnych zostaje uchylona.
Pojawiają się nowe sytuacje faktyczne w rzeczywistości społecznej (o których nie myślano w fazie tworzenia prawa ) np. ochrona praw autorskich programów komputerowych
- prawo zawsze zostaje w tyle w stosunku do rozwoju rzeczywistości społecznej, gdyż zawsze będą się pojawiać sytuacje, których prawo wprost nie przewiduje
- tzw. inflacja prawa - nadmiar regulacji prawnych, gdy prawodawca stara się przewidzieć wszystkie przyszłe sytuacje i szczegółowo je uregulować
/ Kodeks Cywilny w Polsce obowiązuje od 1965 r. Nie jest wyjątkiem obowiązywanie dużych kodyfikacji przez długi okres, dlatego w momencie legislacji prawodawca musi przewidywać pewne możliwe przyszłe stany faktyczne. Ta legislacja nie może być jednak nadmiernie szczegółowa ( dla takich hipotetycznych sytuacji ), gdyż szybko się zdezaktualizuje. Z jednej więc strony regulacja prawna musi być w miarę ogólna, z drugiej są adresaci norm, którzy domagają się coraz dokładniejszych regulacji ( te dwie tendencje nie mogą być nigdy do końca zrealizowane ) Rolą prawnika jest w takim wypadku przełożenie ogólnej normy na rozstrzygnięcie pewnej szczegółowej sytuacji faktycznej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz