Inflacja prawa

Dogmatyka prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 441

, gdyż zawsze będą się pojawiać sytuacje, których prawo wprost nie przewiduje - tzw. inflacja prawa - nadmiar regulacji prawnych...

Opracowanie zagadnień z ekonomii 6

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

, aby umożliwić inwestowanie, a zatem wzrasta inflacja. Prawo Okuna wyraża zależność pomiędzy wielkością zmiany...

Wykład - Elementy rynku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

i silnej inflacji. Prawo popytu i podaży- prawidłowości powiązań i wzajemne współzależnictwo o charakterze...

Rewolucja Angielska

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1442

nadzór nad urzędnikami i stanowić prawa - ponieważ obawiał się inflacji prawa, w projekcie kodeksu...

Akty prawodawcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1862

Narodowego, niektóre akty innych centralnych organów państwowych INFLACJA PRAWA I INNYCH REGULACJI Lex...

Socjologia prawa - wykład

Pobrań: 385
Wyświetleń: 1799

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: socjologia prawa a inne nauki prawne, norma społeczna a norma prawna, przypadek prawa islamskiego, aksjologia rządów prawa, postawy wobec prawa. (1) SOCJOLOGIA PRAWA - wiadomości ogóln...

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1806

, podaż, kapitał, inflacja. Prawa ekonomiczne to podstawowe, ustalone zależności między cechami zjawisk...

Wstęp do prawoznawstwa-skrypt i streszczenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2184

WSTĘP DO PRAWOZNASTWA WYKŁADY + ĆWICZENIA: 3 grupy nauk w ramach prawoznawstwa: NAUKI HISTORYCZNO-PRAWNE Historia ustroju i prawa Polska / powszechna, prawo rzymskie, historia doktryn polityczno-prawnych, komparatystyka prawnicza Funkcja - trzeba sięgać do źródeł DOGMATYKA PRAWA - Nauki szczeg...