Wykład - wstęp do prawoznawstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wstęp do prawoznawstwa - strona 1 Wykład - wstęp do prawoznawstwa - strona 2

Fragment notatki:

PRAWOZNAWSTWO
Prawoznawstwo (nauki prawne) jest to ogół nauk, które za swój przedmiot mają normy prawne i kompleks zagadnień z normami prawnymi związanych.
Nauki historyczno-prawne zajmują się przeszłością państwa i prawa:
historia powszechna państwa i prawa,
historia państwa i prawa polskiego,
historia doktryn politycznych i prawnych - historia poglądów na państwo i prawo od starożytności do myśli współczesnej. Nauki szczegółowe o prawie:
nauka prawa cywilnego,
nauka prawa karnego,
nauka procedur cywilnych i karnych,
nauka prawa pracy,
nauka prawa administracyjnego,
nauka prawa morskiego, itp.
prawo cywilne - zespół norm
nauka prawa cywilnego - zespół twierdzeń dotyczących norm
Prawo zajmuje się aktualnie obowiązującym stanem, zarówno wewnątrz danego państwa, jak i w stosunkach między państwami (prawo międzynarodowe publiczne).
Siła tych nauk polega na tym, że wykazują one związek z praktyką, z życiem społecznym - odpowiadają na pytanie co wolno, a czego nie wolno robić. Słabość polega na tym, że przedmiot w który bazują ulega ciągłym zmianom - „Wystarczą dwa słowa prawodawcy, a całe biblioteki zamieniają się w makulaturę” (Kirchmann). Dogmatyka prawa - nazwa od słowa „dogmat” - coś stałego, niepodwarzalnego
Dogmatyka prawa stoi na straży, że jeżeli normy zostały wydane zgodnie z prawem, to są obowiązującym prawem.
Przedstawiciele tych nauk posługiwali się metodą formalnie-dydaktyczną, czyli badali tylko i wyłącznie tekst prawny, przedmiotem ich zainteresowania było to co zostało zapisane w aktach prawodawcy.
Nauki ogólne o prawie mogą być uprawiane pod różnymi nazwami:
filozofia prawa zajmuje się istotą państwa i prawa, podejmuje zagadnienia ontologiczne (nauki o bycie), stara się odpowiedzieć na pytanie czym jest prawo, zajmuje się ocenianiem prawa (czy prawo jest sprawiedliwe czy niesprawiedliwe).
jurysprudencja ogólna (analityczna) jest to formułowanie i badanie ogólnych pojęć związanych z prawem.
teoria prawa, której zadaniem jest budowa uniwersalnej teorii zjawisk prawnych i formułowanie ogólnych twierdzeń o prawie (zajmuje się prawem, które było, jest i będzie).
socjologia prawa jest to nauka, która ma badać działanie prawa w sferze społecznej (jak prawo działa i jakie skutki społeczne wywołuje) oraz przyczyny powstania takiego, a nie innego prawa.
polityka prawa ma badać, jak za pomocą prawa realizować określone cele społeczne, (prawo nadaje cele polityce masowej).


(…)

…).
Pomocnicze nauki prawne:
medycyna sądowa, kryminologia - nauka o społecznych przyczynach przestępstw,
kryminalistyka - nauka o sposobach wykrywania przestępstw,
wiktymologia - nauka o ofiarach przestępstw,
nauka o administracji, itp.
Dopełnienie nauki o prawie:
filozofia,
logika,
socjologia,
ekonomia,
psychologia,
etyka.
1

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz