Cywilne nieposłuszeństwo - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cywilne nieposłuszeństwo - wykład - strona 1

Fragment notatki:

CYWILNE NIEPOSŁUSZEŃSTWO to idea naruszenia przez obywateli niesprawiedliwego prawa pozytywnego bez użycia przemocy
2. koncepcja pozytywizmu prawniczego - separacja obowiązywania prawa i moralności. W społeczeństwie współistnieją trzy porządki, nie zawsze zgodne ze sobą:
- prawny,
- moralny,
- obyczajowy
Koncepcja ta powstała w XIX w. w związku z tworzeniem się wielkich państw biurokratycznych. - w ten sposób pojawia się element hierarchiczności norm prawnych przyporządkowanej hierarchii organów państwa
- państwo ma monopol na stosowanie przymusu, w przeciwieństwie do społeczeństwa tradycyjnego, gdzie używały go osoby fizyczne w celu ochrony swych interesów ( np. zemsta krwawa ). Sylogizm Prawniczy polega na tym, że w miejsce większej przesłanki prawnik podstawia normę generalną, przesłanką mniejszą jest wówczas zdanie o zaistnieniu faktu prawnego, a wnioskiem norma indywidualna ( np. "Każdy kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od lat 8 albo karze śmierci"- przesłanka większa, "X w dniu 10.11. o godz. 16 zabił swego kolegę Y"- przesłanka mniejsza, "Skazuje się X na karę 10 lat pozbawienia wolności"- wniosek. John Austin określił prawo pozytywne przez następujące cechy:
a) prawo pozytywne jest rodzajem rozkazu ( a species of commands ),
b) prawo pozytywne jest rozkazem pochodzącym od suwerena, ale mającym charakter ogólny,
c) nadrzędność polityczna ( suwerenność ),
d) rozkaz jest zawsze przejawem życzenia suwerena,
e) rozkaz jest szczególnym rodzajem życzenia, ponieważ ten, kto go wydaje, może wyrządzić zło osobie, do której rozkaz był skierowany
f) korelatem rozkazu jest obowiązek, a sankcja jest koniecznym elementem każdego prawa
Herbert Hart uważał, iż pod terminem pozytywizm kryje się we współczesnej literaturze zbiór następujących twierdzeń:
a) prawa ustanowione przez człowieka są rozkazami,
b) nie ma żadnego koniecznego związku między prawem a moralnością ( tzn. prawem, jakie jest a prawem, jakie być powinno ),
c) należy przeciwstawić analizę lub badanie znaczenia pojęć prawnych od badań historycznych, socjologicznych oraz od krytycznych ocen prawa z punktu widzenia moralności, celów i funkcji społecznych,
d) system prawny ma charakter zamkniętego systemu logicznego,
e) sądy etyczne nie mogą być wydawane na podstawie racjonalnych argumentów, kryterium oczywistości ( evidence ) lub w oparciu o dowody,
OTWARTA TEKSTOWOŚĆ ( open texture ) polega na tym, iż tekst prawny sformułowany w języku naturalnym charakteryzuje się często potencjalną nieostrością, gdyż jego znaczenie uzależnione jest od kontekstu, w jakim tekst ten analizujemy. W takiej sytuacji pozytywizm nie może określić podstaw zdeterminowania decyzji sędziowskiej, a jednocześnie, ze względu na zawartą w nim koncepcję reguły prawnej, wyklucza twórczą rolę prawnika wobec prawa. Powstaje więc wewnętrzna sprzeczność. Aby ją rozwiązać, konieczne stało się zbudowanie innej teorii.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz