Uniwersytet Łódzki - strona 212

Stronniczości ideologiczne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Czyżewski
 • Opinia publiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Stronniczości ideologiczne - bazowe org. swiatopoglądowe, zasadniczy podział na stronniczość liberalną i konserwatywną. Zapatrywania obyczajowe społeczne, konserwatywne: zakłada, że należy zabiegać o powrót do kultury przeszłej, która dziś jest w stanie zagrożenia, kiedyś było lepiej, należy powróci...

Wiadomości wstępne na temat opinii publicznej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Czyżewski
 • Opinia publiczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 630

W społeczeństwach europopejskich nastepuje zmiana dotycząca pojomwania czym OP jest. w historii, w ideach znajdziemy przekonanie ze opinia publiczna jest całością pozajednostkową (holityczny twór - coś co ma swoje właściwości) w XVII i XIX wieku wyobrażano sobie, że opinia publiczna to całość społec...

Zarzuty wobec badań opinii publicznej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Czyżewski
 • Opinia publiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 560

Zarzuty wobec badań OP (zw z regułami komunikowania): 1. w więszkości ludzie zrozumieją zbitki słów w podobny sposób; ci którzy ich nie zrozumieją nie sa grupą reprezentatywną - założenie błędne. 2. zdolność do ewokowania, wyrażenia za pomocą słów swojego zdania na każdy temat (każdy z nas ma spra...

Czas - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

C Z A S Traktujemy nasz czas, jako jedyny możliwy i traktujemy go, jako naturalne zjawisko, nie ma to żadnego związku z tym, co dzieje się za oknem. Uzmysławia się ludziom, że mamy naturalny rytm, ale także konstrukt jakim jest CZAS. Porządkuje on cale życie społeczne. Zatem to jak go ukonstrujemy, ...

Podział na kultury jest stały i niezmienny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Czy podział na kultury jest stały i niezmienny…? Nie rodzimy się z dobrym gustem czy smakiem. Należy zwracać uwagę na takie procesy jak socjalizacja, zatem kto decyduje o tym, na co mamy zwracać uwagę, a na co nie? Amerykanom brakowało takich instytucji, jakie były w Europie, mowa tu o: instytucji d...

Konstruowanie tradycji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

Konstruowanie tradycji [Hausbaum?] i ktoś jeszcze twierdzili, że tradycje narodowe zostały wymyślone. W trakcie ruchów narodowowyzwoleńczych i państwotwórczych poszukiwano nowych tradycji, głęboko zakorzenionych w historii kraju/narodu dla legitymizacji powstania narodu/ państwa. Niemcy - po zakoń...

Konsumpcja - wykład - społeczeństwo konsumpcyjne

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1498

Konsumpcja: spożywanie, jedzenie, nie wymaga wysiłku z łac. spożywać, potem negatywnie rozumiana bo marnotrawienie XIX w. - neutralizacja: w kręgach burżuazji ideologia, ruchy konsumenckie, sposób bycia uwarunkowana historycznie i kulturowo związana z gospodarką, z kapitalizmem cechy społecze...

Kultura masowa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1022

Kultura masowa Kultura masowa wiąże się z rozwojem masowych mediów. Dawniej, kiedy nie istniały media igrzyska olimpijskie były kulturą popularną, a nie masową. Istniał kontrast między walkami

Kultura narodowa i etniczna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1351

Kultura narodowa i etniczna G. Mathers. To informacje i tożsamość dostępne w globalnym supermarkecie kultury. 1. Konsumpcja 2. Globalność 3. Jesteśmy wolni w tym jak wybieramy naszą kulturę JA PROTEUSZOWE: cały czas się zmieniamy i jesteśmy inni, bo mamy dostęp do supermarketu kultury, dzięki które...

Kultura popularna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1407

Kultura popularna Zestandaryzowane treści: uniwersalne wątki, które odwołują się do podstawowych uczuć np. melodramaty Homogeniczny/jednolity charakter: różne wątki i tematy mogą być ...