Wiadomości wstępne na temat opinii publicznej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiadomości wstępne na temat opinii publicznej - wykład - strona 1 Wiadomości wstępne na temat opinii publicznej - wykład - strona 2 Wiadomości wstępne na temat opinii publicznej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

W społeczeństwach europopejskich nastepuje zmiana dotycząca pojomwania czym OP jest. w historii, w ideach znajdziemy przekonanie ze opinia publiczna jest całością pozajednostkową (holityczny twór - coś co ma swoje właściwości) w XVII i XIX wieku wyobrażano sobie, że opinia publiczna to całość społeczeństwa. W tym mniemaniu opinia publiczna była wyrazem woli powszechnej (Rousseau) każde społeczeństwo posiada wspólne poza jednostkowy cel. dziś można mówić o sceptycyźmie; OP to agregat, suma jednoskotwych nastrojów wychwyconych przez wyspecjalizowane techniki i opubikowane w mediach. OP stała się towarem (można ją kupić, jest przedmiotem o charakterze komercyjnym). OP to środek w walce przede wszystkich politycznej. Współcześnie mówimy o tzw. „niezależnym wyborcy“, taki który jest gotów do wszystkiego, da się przekonać do wszystkiego. Niezależny wyborca jest podatny na manipulacje, można go nakłonić, nie jest uzależniony od światopoglądowej wizji świata. Pubikacja sondaży wpływa na niezależnych wyborców. Poglądy nt. OP (OP nie ma):
J. Zaller (pkr badawczo-analityczny) - OP realnie nie istnieje w społeczeństwie bo 4/5 populacji USA nie ma sprecyzowanych poglądów na określone tematy; brak ugruntowanych poglądów;
P.Bordieau - wszechobecna jest walka o dominację; OP zakłada istnienie 3 warunków, które obecnie nie są spełniane:
Każdy ma jakąś opinie na dany temat
Opinie sa równowartościowe
W społeczeństwie istnieje hierarchia wazności wartości
M.Król - OP jest fikcja ale ta fikcja jest potrzebna; idea o OP jest budująca, może nas ponieść w str wspólnotowego sposobuwidzenia; idea, która może zmieniać rzeczywistość.
F. Tonnies - rozróżnienie na :
op: konglomerat naszych wyobrażeń, życzeń, opinii; nie musi być publicznie przedyskutowana.
OP: byt zniorowy, zintegrowany; wola narodu; „religia naszych czasów“.
Główna koncepcja OP pochodzi z oświecenia - OP musi sie uformować, nie jest tak, że ona istnieje (aby się uformować, musi sie kształtować w autonomicznych procesach publicznych); musi być wydyskutowana (musi sie kształtować w odpowiednich warunkach: kluby, puby...); musi być jawna (każdy musi miec do niej dostęp); powinna być uwzględniana przez sfery polityki.
Różne spojrzenia na opinię publiczną
Sposób afirmatywny - op. publ to realny fakt; społeczeństwo jest dynamiczne, nie jest masą; op. publ. to wazny aspekt życia społecznego.
Sposób krytyczny (Habermas) - OP powstała w dobie oświecenia i tam się ukształtowała jako idea w wybranych kręgach; kawiarnie stały sie miejscem spotkań rozdyskutowaych mieszczan;pojawia się nowa jakość - samorealizacja III stanu (mieszczan). Z drugiej strony, obecnie jest zanik tej rzeczywistości;dominuja środki masowego przekazu, debaty stają sie produktem na pokaz/sprzedaż; pojawia sie fenomen bierności/odpolitycznienia (ja mam pracę, dom, niech inni sobie rządzą, mnie to nie obchodzi). Szansą dla rekonstrukcji OP w dawnym sensie jest internet.

(…)

…, którzy mają pojęcie na temat rządów. Dewey - główny przeciwnik Lippanna. Luhmann - twórca teorii systemów:
podstawowe założenie to stwierdzenie, że rozwój społeczny polega na różnicowaniu systemów -odróżniają sie od siebie poszczególne systemy społeczne; każdy z systemów ma inną logikę; modernizacja, rozwój nowoczesnych społeczeństw polega na wyrożnicowaniu sie społeczeństw np. odróżnianie się systemu politycznego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz