Opinia publiczna

note /search

Cztery warianty postrzegania opinii publicznej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Opinia publiczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 826

Cztery warianty postrzegania opinii publicznej (Glynn) W różnych obszarach działa ten mechanizm, także w obszarze postrzegania opinii publicznej. ZA PRZECIW ZA Odzwierciedlenie percepcji Hard core - twardy rdzeń PRZECIW Pluralistyczna ignorancja Mylne, fałszywe uzgodnienie Podstawy tego sc...

4 sposoby pojmowania demokracji liberalnej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Opinia publiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 987

4 sposoby pojmowania demokracji liberalnej: Konstytucyjne - demokracja jest gwarantowana przez porządek prawny, podstawą jest konstytucja; demokracje się różnią (monarchia konst. Sys prezyd. itd.); OP tylko na papierze. Rzeczowe - podejście konstytucyjne jest niewystarczające i suche; ważne jest t...

Sektory populacji, w których gotowość do wypowiedzi jest jeszcze silna...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Opinia publiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Sektory populacji, w których gotowość do wypowiedzi jest szczególnie silna. przede wszystkim męźczyźni, młodzi ludzie są bardziej twardzi ludzie pochodzący z wyższych warstw społecznych, wyższe wykształcenie itd. Szanse na to żeby opinia publiczna uległa zmianie nie są duże i zależą od osób, któr...

Scheufele - "25 lat spirali milczenia" - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Opinia publiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812

Scheufele „25 lat spirali milczenia” Różnice kulturowe - różnice pomiędzy kulturami indywidualistycznymi i kolektywistycznymi. Indywidualizm - to kultura tzw. niskiego kontekstu, nie patrzymy na to co się wokół dzieje, mówimy to co myślimy, nie przejmujemy się tym co inni o nas pomyślą. Jest cechą...

Stronniczości ideologiczne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Opinia publiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Stronniczości ideologiczne - bazowe org. swiatopoglądowe, zasadniczy podział na stronniczość liberalną i konserwatywną. Zapatrywania obyczajowe społeczne, konserwatywne: zakłada, że należy zabiegać o powrót do kultury przeszłej, która dziś jest w stanie zagrożenia, kiedyś było lepiej, należy powróci...

Wiadomości wstępne na temat opinii publicznej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Opinia publiczna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 847

W społeczeństwach europopejskich nastepuje zmiana dotycząca pojomwania czym OP jest. w historii, w ideach znajdziemy przekonanie ze opinia publiczna jest całością pozajednostkową (holityczny twór - coś co ma swoje właściwości) w XVII i XIX wieku wyobrażano sobie, że opinia publiczna to całość społec...

Zarzuty wobec badań opinii publicznej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Opinia publiczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 623

Zarzuty wobec badań OP (zw z regułami komunikowania): 1. w więszkości ludzie zrozumieją zbitki słów w podobny sposób; ci którzy ich nie zrozumieją nie sa grupą reprezentatywną - założenie błędne. 2. zdolność do ewokowania, wyrażenia za pomocą słów swojego zdania na każdy temat (każdy z nas ma spra...

6 cech populizmu i jego odmiany - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Opinia publiczna
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2730

6 cech populizmu: Wrogie nastawienie do polityki przedstawicielskiej, nieufność; pokusa na wprowadzenie demokracji bezpośredniej. Utożsamienie się z matecznikiem - wyobrażona kraina, w której żyją moralnie zdrowi ludzie, którzy są naturalną tkanką narodu. My się z tym utożsamiamy. Brak rdzennych ...

Elizabeth Noelle-Neumann i spirala milczenia - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Opinia publiczna
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 4683

Elizabeth Noelle-Neumann sformułowała teorie spirali milczenia na początku lat 70. Podstawowa hipoteza jest taka, że ludzie wyczuwają, jakie są dominujące poglądy w społeczeństwie i jeżeli mają poglądy podobne, to śmiało je wyrażają i zachowują się zgodnie z nimi, ale jeżeli maja poglądy przeciwne, ...

Fazy badania ankietowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Opinia publiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Fazy badania ankietowego: 1. określenie próby reprezentatywna, np. płeć, wiek, itd) 2. przeprowadzenie badań ankietowych (np. wywiad) 3. opracowanie materiałów, kodowanie...