Uniwersytet Łódzki - strona 211

Sektory populacji, w których gotowość do wypowiedzi jest jeszcze silna...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Czyżewski
 • Opinia publiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Sektory populacji, w których gotowość do wypowiedzi jest szczególnie silna. przede wszystkim męźczyźni, młodzi ludzie są bardziej twardzi ludzie pochodzący z wyższych warstw społecznych, wyższe wykształcenie itd. Szanse na to żeby opinia publiczna uległa zmianie nie są duże i zależą od osób, któr...

Zagadnienia egzaminacyjne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Czyżewski
 • Analiza dyskursu medialnego
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 1232

Analiza dyskursów medialnych, wykład, semestr letni 2011/2012 Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna, II stopień Marek Czyżewski, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki Zagadnienia egzaminacyjne (materiał z wykładu oraz literatura podana w sylabusie oraz w programie zajęć) w każdym przypadku c...

Socjologia - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Czyżewski
 • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1799

„Grupizm”, „socjologia tożsamościowa”, analiza interpretacji (Brubaker) Konstruktywizm Brubakera - odmienność znaczenia w zależności od kultury. Problematyka kulturowa narodu, polityki narodowej; różnice o podłożu narodowym ludzi żyjących w...

"Jądro ciemności" Conrada w perspektywie postkolonialnej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Czyżewski
 • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2877

„Jądro ciemności” Conrada w perspektywie postkolonialnej Formalna struktura „Jądra ciemności” - ma ono dwóch narratorów: Anonimowy, który opowiada, od niego płynie główna narracja. Marlow, on wygłasza treści orientalistyczne, rasistowskie. „Jąd...

Model roboczego porozumienia (McCall i Simmons) - wyklad

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Czyżewski
 • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1015

Model roboczego porozumienia (McCall i Simmons) w zastosowaniu do analizy komunikacji międzykulturowej Obiektywizm a konstruktywizm Obiektywizm patrzy na rzeczywistość jak na obiektywne prawdy. Konstruktywizm patrzy na rzeczywistość społeczną jak na pewne ustalone normy, zasady. Czy możemy mówić o...

Okcydentalizm - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Czyżewski
 • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1687

Okcydentalizm Wrogość Wschodu wobec Zachodu. Czynienie z Zachodu wroga numer jeden. Wiąże się z całkowicie zniekształconym obrazem kultur Zachodu. Okcydentalizm powstał w XIX w. w kręgach artystycznych i inteligenckich na zachodzie. Konsekwencja chaosu - konserwatywna reakcja na ówczesne zmiany mod...

Orientalizm - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Czyżewski
 • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1596

Orientalizm E. Said - wyróżnia się trzy znaczenia: Opisowy - związany z dyscyplinami naukowymi, badania nad kulturą, historią i językiem orientu. Sposób myślenia oparty na przekonaniu o ostniejącej różnicy między wschodem, a zachodem. Zakład...

Polski obraz Rosji, rosyjski obraz Polski - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Czyżewski
 • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 812

Polski obraz Rosji, rosyjski obraz Polski Bazowe 3 cechy kultury rosyjskiej (Cywiński): Samowładztwo/samodzierżawie (związane z PDI) - przyzwyczajenie do władzy scentralizowanej i niepodatnej na kontrolę - w Rosji charyzmatyczna władza ma uosabiać majestat państwa, więcej wie i więcej rozumie, dla...

Praca pośrednicząca w relacjach polsko-żydowskich - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Czyżewski
 • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 889

Praca pośrednicząca w relacjach polsko-żydowskich „Hate crime” - zbrodnia z nienawiści - przemoc motywowana nienawiścią do ofiary (napaść na gejów, pogromy etniczne, sprawa Jedwabnego). Istotne jest wyjaśnianie zbrodni z nienawiści w dyskursie medialnym. Czy ta nienawiść miała jakieś zobiektywizowan...

Scheufele - "25 lat spirali milczenia" - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Czyżewski
 • Opinia publiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Scheufele „25 lat spirali milczenia” Różnice kulturowe - różnice pomiędzy kulturami indywidualistycznymi i kolektywistycznymi. Indywidualizm - to kultura tzw. niskiego kontekstu, nie patrzymy na to co się wokół dzieje, mówimy to co myślimy, nie przejmujemy się tym co inni o nas pomyślą. Jest cechą...