Uniwersytet Łódzki - strona 204

Mediatyzacja polityki - polityka informacjonalizmu - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • ks. dr Kazimierz Piotr Franczak
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 217
Wyświetleń: 903

Mediatyzacja polityki: polityka informacjonizmu (Manuel Castells): media jako przestrzeń polityki, transformacja polityki pod wpływem mediow, rola telewizji, rola sondaży („sondaże strategiczne”), wiadomości polityczne a programy rozrywko...

Publiczność i masa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • ks. dr Kazimierz Piotr Franczak
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1421

Publiczność i masa oraz formowanie publiczności i opinii publicznej: poj. tłumu, masy i publiczności; cechy publiczności jako grupy społecznej; klasyfikacja publiczności w ujęciu Waltera Lippmana; poj. „opinii niepublicznej” (J. Habermas); „warunki brzegowe” opinii publicznej; rozumienie agregato...

Sprzeczności kultury popularnej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • ks. dr Kazimierz Piotr Franczak
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

Sprzeczności kultury popularnej 1.W uprzemysłowionych społeczeństwach kultura popularna jest przepełniona sprzecznościami. Z jednej strony odznacza się uprzemysłowieniem: produkcją i dystrybucją towarow przez nią wytwarzanych rządzi przemysł, ktory jest nastawiony na czerpanie zyskow i dba tylko ...

Towary kulturowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • ks. dr Kazimierz Piotr Franczak
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

"Towary kulturowe" 1.Spojrzmy zatem na telewizję jako na modelowy przykład przemysłu kultury. John Fiske poddał analizie produkjcę i dystrybucję jej towarow, czy też tekstow, w ramach dwoch istniejących rownolegle gospodarek, ktore nazwiemy finansową (odpowiedzialną za obrot majątkiem w...

Zagadnienia na egzamin - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • ks. dr Kazimierz Piotr Franczak
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1162

TEORIA KOMUNIKOWANIA MASOWEGO - ZAGADNIENIA semestr zimowy 2011-2012 dr Karol Franczak 1. Komunikowanie masowe: cechy komunikowania masowego („medialnego”) w ujęciu Johna B. Thompsona; przeorganizowanie czasu i przestrzeni; trzy typy interakcji: interakcja bezpośrednia, pośrednia (medialna) oraz p...

ArcyRadio - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr inż. Krzysztof Klimczak
 • Dziennikarstwo obywatelskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 987

ArcyRadio - Studenckie radio Szczecina. Rozgłośni radiowych działających w ramach sieci jest bardzo dużo. Przeważa w nich zróżnicowany format muzyki. Wszystkie grają na ogół muzykę alternatywną, głównie rock. Większość stacji studenckich prawie w ogóle nie gra przebojów prezentowanych w innych rozgł...

Przemysł kultury - aktualna definicja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 553

Przemysły kultury - aktualna definicja Inna definicja mówi, że przemysły kultury tworzą zarówno prywatne, nastawione na zysk firmy, jak i organizacje nonprofit oraz państwowe instytucje, które są bezpośrednio zaangażowane w produkcję znaczeń społecznych. Podstawowym celem takich firm (organizacji) j...

Agregatorzy treści - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672

Agregatorzy treści Duże serwisy internetowe, takie jak np. iTunes, nie chcą nawiązywać współpracy bezpośrednio z indywidualnymi artystami oraz niewielkimi firmami tworzącymi treści Mnogość podmiotów chcących dystrybuować treści w interne...

Autorskie prawa osobiste, majątkowe i dozwolony użytek - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 378

Autorskie prawa osobiste Artykuł 16 polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, że „autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a ...

Benkler - produkcja partnerska commons - based peer production - wykł...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

Benkler: produkcja partnerska (commons-based peer production) 1. Przedmiot produkcji - informacja - ma charakter dobra publicznego 2. Możliwe jest podzielenie produkcji na moduły, które mogą być niezależnie wytwarzane przez różne osoby (tzw. modułowość) 3. Wielkość modułów jest zróżnicowana - istnie...