Uniwersytet Łódzki - strona 203

Głosowanie w Komisji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

10.03.2008 Wykład 4 Głosowanie w Komisji Zasada kolegialności Uprawnienia przyznane KE przez traktaty muszą być wykonywane przez kolegium komisarzy. Regulamin KE przewiduje różne procedury podejmowania decyzji: procedura ustna procedura ...

Stanowienie prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511

03.03.2008 Wykład 3 Państwo ma zdolność do: zawierania umów mdzn. utrzymywania stosunków dyplomatycznych i konsularnych uczestniczenia w organizacjach mdzn. ponoszenie odpowiedzialności mdzn. występowanie z roszczeniami wobec innych podmiotów przedsiębrania samoobrony Organizacja może wystę...

Ochrona posiadania - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarys prawa cywilnego z umowami w administracji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1239

OCHRONA POSIADANIA POZASĄDOWA art. 343 Realizowana przez samego posiadacza obrona konieczna - wchodzi w rachubę gdy dochodzi do naruszenia posiadania, ale nie zostało ono jeszcze dokonane - polega na odparciu bezpośredniego i bezprawnego ataku na rzecz - środki odparcia zamachu muszą być adekw...

Prawo cywilne - wykład - Kodeks cywilny

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarys prawa cywilnego z umowami w administracji
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1330

PRAWO CYWILNE - jedna z gałęzi systemu prawa - element prawa prywatnego, czyli prawa, które reguluje stosunki między autonomicznymi podmiotami, którym przysługują własne, prawnie chronione sfery interesów majątkowych i niemajątkowych. „prawo cywilne” - etymologicznie wywodzi się z łacińskiego „

Prokura - referat

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarys prawa cywilnego z umowami w administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2149

Anna Szałkiewicz Prokura Przedmiotem naszych rozważań będzie szczególne pełnomocnictwo handlowe. W swojej pracy nakreśliłam rys historyczny instytucji prokury oraz omówiłam obecny stan prawny. Instytucja prokury jest mocno zakorzeniona w polskim ...

Socjologia - skrypt - Organizacja pozarządowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Socjologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 700

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI ćwiczenia 15.10.2007 Ćwiczenia 1 Kryteria charakteryzujące organizację pozarządową: określenie typu zrzeszenia zakres terytorialny organizacji i jak wpływa na jej działalność misja i cele organizacji funkcje zrzeszenia działalność fundusze adresat działać (czy aby s...

Prawo europejskie - skrypt - Plan Schumana

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Anna Wyrozumska
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1582

Plan Schumana 9.5.1950 r. „pierwszy etap europejskiej federacji” Europejska Wspólnota Węgla i Stali / EWWiS traktat paryski 18.4.1951r./ w.ż. 23.7.1952 r. - zawarty na 50 lat! Wysoka Władza [Komisja] - główny organ decyzyjny/ inaczej niż w pozostałych Wspólnotach! Rada - procedura konsultacji i z...

Socjologia - skrypt z wykładów - natura czlowieka

 • Uniwersytet Łódzki
 • Socjologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1183

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI Wykład 1 - 08.10.2007r. Egzamin pisemny testowy (prawda/fałsz; abcd - wielokrotnego wyboru; pytania otwarte). Socjologia nauka o zjawiskach i procesach społecznych, które zachodzą w zbiorowościach ludzkich. Analizuje dlaczego pewne zbiorowości powstają, jakie są czynniki mo...

Cechy komunikacji masowej wg Thompsona, Czas i przestrzeń - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • ks. dr Kazimierz Piotr Franczak
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1855

Cechy komunikacji masowej wg Thompsona: — produkt dostępny dla każdego — komunikacja jest w dużej mierze jednostronna, pojęcie masowa jest mylne (czemu?) — techniczne i instytucjonalne środki produkcji nowe środki (innowacje) prowadzą do rozwoju przemysłow medialnych, ktore przeradzają się w wie...

Koncepcja przemysłu kulturalnego Horkheimera i Adorno - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • ks. dr Kazimierz Piotr Franczak
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2730

Koncepcja przemysłu kulturalnego Horkheimera i Adorno: teoria krytyczna jako typ postawy określonej przez doświadczenie historyczne i sąd egzystencjalny; poj. rozumu instrumentalnego i rozumu komunikacyjnego; charakterystyka przemysłu kulturalnego jako producenta kultury masowej Przemysł kultural...