Autorskie prawa osobiste, majątkowe i dozwolony użytek - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Autorskie prawa osobiste, majątkowe i dozwolony użytek - wykład - strona 1 Autorskie prawa osobiste, majątkowe i dozwolony użytek - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Autorskie prawa osobiste Artykuł 16 polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, że „autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do: 1) autorstwa utworu, 2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, 3) nienaruszalności treści i formy oraz jego rzetelnego wykorzystania, 4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności 5) nadzoru nad sposobem wykorzystania utworu.” (Barta & Markiewicz, 2005a, s. 16-17). Autorskie prawa majątkowe Artykuł 17 polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazuje trzy rodzaje uprawnień składających się na majątkowe prawa autorskie: 1) „prawo do rozporządzania utworem, czyli prawo do przenoszenia majątkowych praw autorskich na inne podmioty oraz prawo do udzielania licencji na korzystanie z utworu, 2) prawo do korzystania z utworu, czyli prawo do wykorzystywania go przez podmiot wyłącznie uprawniony do własnych celów i własnych potrzeb, np. w ramach prowadzonej przez właściciela działalności gospodarczej oraz 3) prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu; chodzi w tym przypadku oczywiście o korzystanie z utworu przez inne podmioty niż jego 'właściciel'” (Golat, 2008, s. 58) Dozwolony użytek Monopol twórców, artystów wykonawców i producentów oraz reprezentujących ich organizacji jest w pewnym zakresie ograniczony Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych dopuszcza bowiem w artykule 23 możliwość nieodpłatnego korzystania z już rozpowszechnionego utworu w zakresie tzw. własnego użytku osobistego. Dozwolony użytek chronionych utworów - Art. 23. 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym. 2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

(…)


Autorskie prawa osobiste Artykuł 16 polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, że „autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do: 1) autorstwa utworu, 2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, 3) nienaruszalności treści…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz