Uniwersytet Łódzki - strona 162

Public Relations - zadania i cele

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Magdalena Rosińska-Bukowska
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1624

Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska Marketing Międzynarodowy Wykład XI – Public Relations 1. Definicja PR: Public relations – kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z otoczeniem. Schemat zawiera:  organizacja (realizująca misję o charakterze publicznym)  otoczenie (np. klie...

Segmentacja rynku i wybór rynku docelowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Magdalena Rosińska-Bukowska
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1435

Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska Marketing Międzynarodowy Wykład IV – Segmentacja rynku i wybór rynku docelowego 1. Proces wyboru obszaru działania:  Segmentacja rynku:  identyfikacja zmiennych segmentacji  podział rynku na se...

Struktura rynku - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Magdalena Rosińska-Bukowska
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 952

Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska Marketing Międzynarodowy Wykład II – Struktura rynku Rynek – całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunki w jakich one przebiegają Transakcja – główna jednostka sprzedaży 1. Potocznie pojęcie rynku:       podmiotowa – zbiór osób (producen...

Typologia nabywców - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Magdalena Rosińska-Bukowska
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 301
Wyświetleń: 798

Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska Marketing Międzynarodowy Wykład V – Typologia nabywców 1. Zastosowanie CRM – tworzenie kapitału klienta:    kapitał wartości dla klienta – obiektywna, mierzalna ocena oferty (cena, jakość, wygoda) kapitał relacji – tendencja klienta do pozostawania wiern...

Budżet reklamowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Magdalena Rosińska-Bukowska
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska Marketing Międzynarodowy Wykład XIII – Budżet reklamowy 1. Czynniki które należy rozważyć przy ustaleniu budżetu na reklamę:       udział w rynku zachowania konkurencji rodzaj konsumenta substytucyjność produktu faza cyklu życia produktu często...

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1057

Dr. Ewa Feder - Sempach Międzynarodowa stosunki gospodarcze Ćwiczenia VII – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polegają na:    BIZ: przejęciu przedsiębiorstwa zagranicz...

Czytanki Rezlera z objaśnieniem

 • Uniwersytet Łódzki
 • Lacina dla prawnikow
Pobrań: 2079
Wyświetleń: 4109

ROZDZIAŁ 12 XII. U Kwintusa Mucjusza Servius Sulpicius, qui inter nobiles eloquentia eminebat, ad Quintum Mucium aliquando pervenit eumque de iure civili consuluit. Quintus respondit. Cuius verba ille parum intellexit. Itaque denuo iuris peritum ...

Stosunki własnościowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1925

WŁASNOŚĆ Stosunki własnościowe to bardzo ważny element stosunków ekonomicznych, czyli stosunków społecznych nawiązywanych między ludźmi w procesie gospodarczym. Własność to zbiór faktycznie wykorzystywanych (a nie zapisanych w konstytucji) uprawnień, czyli praw własności jakimi dany podmiot własno...

Etyka, a kwestia dopuszczalności - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Etyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

Psychologia przesłuchań Przesłuchanie to sytuacja, w której uczestniczy osoba przesłuchująca i odbierająca zeznanie oraz osoba przesłuchiwana lub zeznająca, czyli świadek. Psychologia zeznań i proces przesłuchania stanowią główną dziedzinę psychologii sądowej. Z punktu widzenia psychologii społecz...

Filozofia - odpowiedzi na pytania

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 714

Filozofia- Notatki Początek Filozofii (VII w. p.n.e.) Przed filozofią obowiązywał religijno-mitologiczny sposób myślenia. Mitologia była i jest irracjonalna. Myślenie filozoficzne natomiast miało być racjonalne, logiczne. Narodziny filozofii to rezygnacja z wiary na rzecz wiedzy. Filozofia presok...