Uniwersytet Łódzki - strona 163

Filozofia - pojęcia z opracowaniem

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 637

FILOZOFIA Grecja VII w.p.n.e. - wtedy się zaczęło... oj zaczęło się :-D a sprzyjała temu DEMOKRACJA. Jońska filozofia przyrody: Tales - 4 pierwiastki (woda, ogień, ziemia, powietrze); prawo przyrody - ARCHE; woda ODWIECZNYM pierwiastkiem; Heraklit

Filozofia - zagadnienia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1260

Wykład 1 - 3.X.2012 r. Filozofię wymyślili Grecy w VII w. p.n.e. Potrzebna była do tego demokracja, która pozwalała na wolne myślenie każdego człowieka. Jest wyłącznie dziełem rozumu, nie opiera się na emocjach czy uczuciach. Wykład 2 - 10.X.2012 r. Początki filozofii VII/VI w. p.n.e. - gwałtowny...

Fazy transakcji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1526

I. Faza przygotowania i zawarcia transakcji eksportowej i importowej Faza przygotowania transakcji eksportowej Zapytanie ofertowe Chcąc dokonać wyboru przyszłego partnera handlowego, przedsiębiorca formułuje zapytanie ofertowe (ang. i...

Formy działania na rynku międzynarodowym bez angażowania kapitału

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1785

Formy działania na rynku międzynarodowym bez angażowania kapitału Handel zagraniczny Podstawowymi formami handlu zagranicznego są import, eksport oraz handel tranzytowy. Istnieją również szczególne formy handlu zagranicznego, których nie zalicza się jednoznacznie do podstawowych form, takie jak: o...

Formy działania na rynku na rynku - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

Formy działania na rynku na rynku międzynarodowym z zaangażowaniem kapitału Spółki mieszane typu joint ventures Joint venture, jako kapitałowa forma działania rynku zagranicznym polega ona utworzeniu firmy z  udziałem niezależnego partnera zagranicznego. Partnerzy wnoszą do spółki aporty rzeczowe,...

Międzynarodowe transakcje gospodarcze - pytania i odpowiedzi egzaminac...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1421

Grupa1. w jakich formułach sprzedawca musi zawiadomić nabywcę o rodzajach transportu i terminie jego przybycia? W formulach D musi zawiadomić o orientacyjnym terminie przybycia towaru i o rodzaju transportu.[w formułach C tylko zawiadamia o wysyłce towaru i transporcie] jakie ryzyko ponosi eksport...

Rodzaje transakcji w handlu zagranicznym - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1176

Rodzaje transakcji w handlu zagranicznym Formy ekspansji można podzielić na cztery grupy: Eksport i/lub import produktów i usług; Porozumienia kontraktowe (licencjonowanie, franchising, kontrakty menedżerskie, kontrakty na inwestycje „pod klucz”) Porozumienia partnerskie w formie

Międzynarodowe transakcje gospodarcze - test

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze
Pobrań: 735
Wyświetleń: 4235

1. Opisz transakcje barterowe Barter: wymiana jednego świadczenia na inne świadczenie bez udziału pieniądza. W uproszczeniu - zamieniamy to, co mamy na to, czego potrzebujemy, bez wydawania pieniędzy. Transakcje barterowe: polegają one na wymianie świadczenia na świadczenie bez udziału pieniądza. ...

Prawo konstytucyjne - mniejszości narodowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Status prawny mniejszości narodowych w Polsce reguluje art. 35 Konstytucji RP i co najmniej osiem ustaw. Do tego należy dodać przyjęte przez Polskę akty prawa międzynarodowego, m.in. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 roku, Międzynarodowa Konwencja w S...

Prawo do zrzeszania się w RP - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1932

Art. 57 Wolność zgromadzeń obejmuje swobodę organizowania zgromadzeń, a także swobodę uczestniczenia w nich; warunkiem jest jednak pokojowy charakter zgromadzenia. Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń opisana jest w art. 57 Konstytucji RP. Wolność zgromadzeń obejmuje wolność organizowania po...