Public Relations - zadania i cele

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 3759
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Public Relations - zadania i cele - strona 1 Public Relations - zadania i cele - strona 2 Public Relations - zadania i cele - strona 3

Fragment notatki:

Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska
Marketing Międzynarodowy
Wykład XI – Public Relations
1. Definicja PR:
Public relations – kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z otoczeniem.
Schemat zawiera:
 organizacja (realizująca misję o charakterze publicznym)
 otoczenie (np. klienci, mieszkańcy, członkowie władz lokalnych)
 relacje (pomiędzy nimi, określone wzajemnymi potrzebami)
2. Celem PR jest:


zbudowanie a następnie podtrzymanie możliwie najkorzystniejszego wizerunku przyczyniającego się do
wzrostu zainteresowania ofertą.
porozumienie się firmy z rynkiem, aby możliwe stało się przewidywanie sytuacji kryzysowych i
przeciwdziałanie nim.
3. Cechy PR:wysoka wiarygodność (wydają się bardziej autentyczne i godne zaufania niż reklama)
zaskoczenie (dotarcie do unikających reklam i kontaktów ze sprzedawcami; przekaz dociera jako część
ogólnych wiadomości, a nie jako informacja handlowa)
wyróżnienie (PR czynny lub bierny)
Spojrzenie szersze:
 celowość działania
 planowość działania
 perswazyjność
4. Zadania PR:


informowanie opinii publicznej
dbałość o wizerunek przedsiębiorstwa
kontrola przepływu informacji
zarządzanie kryzysami i konfliktami
kształtowanie właściwych stosunków z otoczeniem zewnętrznym
kształtowanie relacji wewnętrznych
ZADANIA
Skierowane do wewnątrz firmy
Skierowane na zewnątrz firmy

komunikacja z działami

promowanie produktu

HR (komunikacja z
pracownikami i
kierownictwem
przedsiębiorstw)

kreowanie wizerunku

kontakty ze
społecznością lokalną i
władzami lokalnymi

reakcje na sytuacje
kryzysowe

opracowanie
informacji i raportów
Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska
Marketing Międzynarodowy
Wykład XI – Public Relations
5. Funkcje PR:

komunikacyjna (dwukierunkowe porozumienie organizacji z otoczeniem)
koordynacyjna (harmonizacja elementów promocji z programem PR
integracyjna (Integracja organizacji z otoczeniem)
perswazyjna (kształtowanie dotychczasowych postaw otoczenia wobec przedsiębiorstwa)
konkurencyjna (wyróżnienie firmy wśród przedsiębiorstw konkurencyjnych
6. Instrumenty PR:


lobbing
relacje inwestorskie
publicity (nieodpłatne rozpowszechnianie informacji w środkach mostowego przekazu)
konferencje prasowe, wywiady
sponsoring
środki identyfikacji
Podział instrumentów:
PR czynne: elementy wizerunku zmienne w czasie, wszelkie informacje o firmie nagłaśniane są przez:
 specjalnie organizowane pokazy, konferencje, rocznice itd.
 sponsoring (sportowy, kulturowy, społeczności owy)
PR bierne:
 materiały drukowane i audiowizualne
 informacja (telefoniczna, e-mailowa)
 gadżety
7. Środki PR:


bezpośrednie – symbol, znak, barwa
pośrednie – radio, telewizja, prasa
8. Różnice pomiędzy reklamą a PR:reklama zawsze jest bezosobowa
PR może mieć formę nieodpłatną
o etyczności reklamy mówimy rzadziej
PR to jedno z narzędzi kreowania:
 MARKI (przekazanie informacji do otoczenia zewnętrznego na temat firmy i jej produktów)
 komunikacja społeczne(zarządzanie informacją wewnątrz i na zewnątrz, wytworzenia zaufania do firmy
i jej pozytywnego WIZERUKU
 zarządzanie (PR jako strategiczny element zarządzania organizacją, którego celem jest sprawna,
efektywna komunikacja wewnątrz organizacji. TOŻSAMOŚĆ
 uwarunkowania behawioralne (osobisty odbiór bodźców wysyłanych przez organizację w dłuższym
okresie – zawsze odnosi się do doświadczenia z przeszłości wewnątrz i na zewnątrz. REPUTACJA
Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska
Marketing Międzynarodowy
Wykład XI – Public Relations
9. Podstawowe typy wizerunku:zwykły – postrzeganie organizacji na zewnątrz
lustrzany – postrzeganie organizacji przez samą siebie
pożądany – jak organizacja chciałaby być postrzegana
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz