Uniwersytet Łódzki - strona 101

Budżet państwa - wykład - scentralizowany fundusz publiczny

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Maciej Turała
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1813

Budżet państwa Pojęcie budżetu państwa • Budżet państwa zajmuje centralne miejsce w systemie finansów publicznych. • Innymi słowy plan finansowy całego państwa. • Budżet to scentralizowany fundusz publiczny służący gromadzeniu środków pieniężnych w związku z funkcjami państwa. • Obecny kształt bu...

Dochody publiczne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Maciej Turała
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 112
Wyświetleń: 938

Dochody publiczne Przyczyny gromadzenia dochodów publicznych • Znaczenie instytucji publicznych dla normalnego funkcjonowania oraz rozwoju zbiorowości lokalnych i całego społeczeństwa nie zawsze jest doceniane. • Z historycznej perspektywy obecny stan jest rezultatem wielowiekowego, żmudnego proces...

Wydatki publiczne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Maciej Turała
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1757

Wydatki publiczne Istota wydatków publicznych • Charakteryzując istotę wydatków publicznych należy odnieść się do następujących kwestii: - uzasadnienia wydatków publicznych; - rozmiarów wydatków publicznych oraz dopuszczalnej granicy wyd...

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Maciej Turała
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2835

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego Finansowanie działań samorządu terytorialnego - Właściwa realizacja zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego wymaga przekazania im odpowiednich środków finansowych - Metody kształtowania dochodów jednostek samorządu terytorialnego: Kl...

Autonomia finansowa samorządów - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Maciej Turała
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1743

Autonomia finansowa samorządów Autonomia finansowa • Perspektywy autonomii finansowej: a) Autonomia dochodowa b) Autonomia wydatkowa Ad. a) Autonomia dochodowa • Autonomia dochodowa odnosi się do strony dochodowej budżetów JST. • Dzięki określeniu autonomii dochodowej można stwierdzić: - W jakim st...

Pojęcie ekonomii - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Stępniak-Kucharska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

Mikroekonomia, Pojecie `ekonomii' Podstawowe pojęcia: Ekonomia: nauka o gospodarowaniu (procesach gospodarczych) nauka badająca jak ludzie radzą sobie z problemem rzadkości (ograniczoności zasobów) nauka o dokonywaniu wyborów Rzadkość: to fakt, iż nie możemy mieć wszystkiego przez cały czas p...

Pojęcie potrzeby - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Stępniak-Kucharska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

Mikroekonomia, Pojecie `potrzeby' Potrzeby ludzkie: Potrzeba - wynikające ze stanu braku pożądanie czegoś niezbędnego (stan braku sam w sobie nie wywołuje jeszcze potrzeby). Hierarchia potrzeb według Abrahama Maslowa: Według Maslowa ...

Benchmarking - omówienie - Przedsiębiorstwo

 • Uniwersytet Łódzki
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

BENCHMARKING To porównanie prowadzone wielowymiarowo w celu identyfikacji operacyjnych słabości i braków w konkurencyjności oraz atutów i mocnych stron przedsiębiorstwa. Poziomy benchmarkingu: wewnętrzny - wewnątrz wielozakładowych przedsiębiorstw; konkurencyjny - porównanie z konkurentami; fun...

Kwasy nukleinowe jako leki - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biofarmaceutyki
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1330

Kwasy nukleinowe jako leki Centralny dogmat biologii molekularnej DNA - RNA (mRNA, rRNA, tRNA, itp.) - białko Cechy kwasów nukleinowych wpływających na ich zastosowanie jako leki: M.cz kwasu nukleinowego jest wyższa niż tradycyjnych leków. Deoksynukleotyd 333Da, 330Da, długość od 20 nukleotydów....