Pojęcie potrzeby - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie potrzeby - wykład - strona 1 Pojęcie potrzeby - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Mikroekonomia, Pojecie `potrzeby'
Potrzeby ludzkie:
Potrzeba - wynikające ze stanu braku pożądanie czegoś niezbędnego (stan braku sam w sobie nie wywołuje jeszcze potrzeby).
Hierarchia potrzeb według Abrahama Maslowa:
Według Maslowa potrzeby wyzszych poziomów mogą pojawić się wyłącznie po zaspokojeniu (pełnym lub częściowym) potrzeb z poziomów niższych.
Bariery zaspokajania potrzeb:
Finansowe (ekonomiczne)
Podażowe - na rynku brak tego czegoś (dobra, usługi), co zaspokaja nasze potrzeby.
Prawne - prawo nam zabrania czegoś, na co odczuwamy potrzebę.
Administracyjne - związane z tym, że aby coś kupić musimy mieć specjalne upoważnienia do zakupu np. recepty, zakupy w MAKRO, zakupy „na kartki” w okresie socjalizmu.
Społeczne - związane z faktem, iż czegoś nam nie wypada robić.
Religijne
Czasowe - z oczywistych przyczyn nie można być w dwóch miejscach w tym samym czasie.
Związane z wysiłkiem - nie chce nam się robić czegoś, by osiągnąć daną potrzebę.
Rodzaje dóbr:
Dobra wolne - występują w przyrodzie w naturalnej postaci, umożliwiającej bezpośrednią konsumpcję/użytkowanie. Nie są wynikiem działalności produkcyjnej człowieka.
Dobra gospodarcze - są wynikiem działalności produkcyjnej
Dobra konsumpcyjne - zaspokajają potrzeby konsumentów.
Dobra produkcyjne - uczestniczą w dalszym procesie produkcyjnym.
(Niektóre dobra mogą być zarówno konsumpcyjne jak i produkcyjne - zależnie od nabywcy i celu).
BIOLOGICZNE
Są to potrzeby wrodzone, wynikające z fizjologii, niezbędne do życia, wspólne dla wszystkich zwierząt np. oddychanie, jedzenie.
SPOŁECZNE
Są to potrzeby nabyte (wyuczone), wynikające z funkcjonowania w pewnych grupach społecznych.
PSYCHICZNE
Są to potrzeby wynikające z psychiki organizmu np. potrzeba samodoskonalenia, akceptacji, czy miłości.
POTRZEBY
Potrzeba
Samorealizacji
Potrzeba
Szacunku i Uznania
Potrzeba
Miłości i Przynależności
Potrzeba
Bezpieczeństwa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz