Gospodarowanie jako proces dokonywania wyborów- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 966
Wyświetleń: 2366
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarowanie jako proces dokonywania wyborów- opracowanie - strona 1 Gospodarowanie jako proces dokonywania wyborów- opracowanie - strona 2 Gospodarowanie jako proces dokonywania wyborów- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Temat 2: Gospodarowanie jako proces dokonywania wyborów.
Potrzeby ludzi i ich klasyfikacje:
Potrzeba - subiektywne odczuwanie braku, niezaspokojenia lub pożądania określonych warunków, lub rzeczy, które człowiek uważa za niezbędne do utrzymania go przy życiu, umożliwienia mu rozwoju itp.
Cechy potrzeb:
Indywidualizm i subiektywizm ich odczuwania
Obiektywny charakter pojawiania się
Ich liczba jest nieograniczona
Najczęściej są konkurencyjne względem siebie, w niektórych przypadkach mogą być substytucyjne (w zamian się zastępują) lub komplementarne (jedna potrzeba pociąga za sobą następną, nie ma natomiast siły konkurowania pomiędzy potrzebami)
Zwykle są odnawialne (da się je zaspokoić tylko na pewien czas)
Piramida potrzeb według A. Maslowa:
Ekonomia bada te sposoby zaspokajania potrzeb, które dokonują się za pośrednictwem środków wytwarzanych przez człowieka.
Dobra i ich rodzaje:
Dobra - to środki służące bezpośrednio, lub pośrednio zaspokajaniu ludzkich potrzeb. - Szeroka delicja dóbr
Podział dóbr:
Rzeczy - dobra materialne
Usługi - dobra niematerialne
Stany - warunki mogące zaspokajać potrzeby, np. czas wolny, cisza, czyste powietrze
Klasyfikacja dóbr:
Ze względu na udział w procesie zaspokajania potrzeb (przeznaczenie):
Dobra konsumpcyjne
Dobra produkcyjne - służą pośrednio zaspokajaniu potrzeb
Ze względu na pochodzenie (czy są wytwarzane, czy nie):
Dobra ekonomiczne (gospodarcze) - wytwarzane przy użyciu pracy ludzkiej i innych dóbr ekonomicznych, oraz dóbr pierwotnych, cechuje je rzadkość
Dobra pierwotne - dostarczane są bezpośrednio przez przyrodę (większość z nich ma charakter rzadki, tylko niektóre są wolne)
Ze względu na dostępność:
Rzadkie - ograniczona ilość w stosunku do potrzeb
Wolne - niektóre dobra dostarczane bezpośrednio przez przyrodę w nieograniczonej ilości, dostępne bez ponoszenia kosztów, występują w postaci nadającej się bezpośrednio do zaspokajania potrzeb (np. grawitacja, powietrze zdatne do oddychania)
Proces gospodarowania i jego etapy:
Cele środki wyniki ekonomiczne
Fazy procesu gospodarowania:
Produkcja - świadoma i celowa działalność ludzka, polegająca na przystosowaniu dóbr dostarczanych przez naturę i wykorzystywaniu sił przyrody do wytworzenia dóbr ekonomicznych, mających zdolność zaspokojenia potrzeb, obejmuje również przemieszczanie przedmiotów w przestrzeni i w czasie oraz świadczenie usług (dotyczy działalności gospodarczej).


(…)

… i przedsiębiorczość
Rzeczowe - pozostałe
Model krzywej możliwości produkcji:
Granica możliwości produkcyjnych - to model, który pokazuje możliwości wyborów gospodarczych i prawidłowości z nimi związane.
Sposoby dokonywania wyborów gospodarczych:
Zwyczaj - polega na tradycyjnym ustalaniu celów, osiągane za pomocą zwyczajowo określonych środków jednak bez ich rozumowej analizy, wpływ mają min:
Obyczaje
Normy
Presja…
… wojenne)
Rynek - wybory dokonywane w oparciu o informacje płynące z rynku zakładają określone typy zachowań podmiotów gospodarczych.
Są wolne w sensie ekonomiczny (swoboda decyzji)
Cel - osiąganie indywidualnych korzyści
Ponoszenie odpowiedzialności gospodarczej
Dokonują racjonalnych wyborów
Racjonalność i jej rodzaje. Zasada racjonalnego gospodarowania. Rachunek ekonomiczny:
Racjonalność - metoda polegająca na wykorzystaniu zasad poprawnego myślenia i skutecznego działania dla osiągnięcia preferowanego celu (ciągłe porównywanie nakładów i wyników - kalkulacja ekonomiczna)
Zasada racjonalnego gospodarowania - występuje w dwóch wariantach:
Największego efektu - dobór metody działania pozwalający przy danym nakładzie środków w maksymalnym stopniu osiągnąć cel.
Minimalnego nakładu - dobór metody…
… (społeczna, otoczenia)
Religia
Zbiorowe doświadczenie
Instynkt - (działalność intuicyjna) to działania gospodarcze wynikające z kodu genetycznego człowieka.
Nakaz - oparty jest na podziale społeczeństwa na dwie grupy (podejmującą i wykonującą decyzje) zazwyczaj pod groźbą przemocy (sankcji), decyzje o produkcji i podziale podejmuje władza (może być bliższy totalitaryzmowi, lub demokracji), (np. gospodarki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz