Uniwersytet Łódzki - strona 102

Terapia genowa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biofarmaceutyki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1400

Terapia genowa Terapia genowa wykorzystuje inżynierie genetyczną, daje władze nad dziedzicznością Zbadanie wszystkich genów to ogromna perspektywa dla terapii chorób, zwłaszcza dziedzicznych. Choroby dziedziczne można podzielić na: 1) Chromosomowe- zespół Downa 2) Wielogenowe- cukrzyca wieku mło...

Otrzymywanie cDNA - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
 • Biotechnologia w medycynie
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2450

Izolacja RNA z komórek eukariotycznych, otrzymywanie cDNA 1. Techniki izolacji RNA- zasady; wyjaśnić szczegółowo przebieg izolacji na zajęciach. 1) Rozmrażamy lizat komórek w odczynniku TRI- inaktywuje endogennych RNaz tiocjanian guanidyny- inhibitor RNaz fenol- do wytrącania na granicy faz 2) ...

Klonowanie sekwencji genomowej w wektorze reporterowym - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1911

Klonowanie sekwencji genomowej w wektorze reporterowym 1. Opis użytego do klonowania wektora reporterowego. Plazmidowy wektor pGL3-Basic- przenosi naszą amplifikowaną sekwencję do bakterii: Ampr - gen warunkujący odporność na ampicylinę u E. coli- gen selektywności, który pełni rolę markera trans...

Kontrola ekspresji genu u prokaryota - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1190

Kontrola ekspresji genu u prokaryota Te procesy są niezwykle złożone, przebiegają z udziałem szeregu mechanizmów na różnych poziomach które to mechanizmy wzajemnie się na siebie nakładają, jest to niezwykle skomplikowany i wieloetapowy proces ale wydaje się ze wśród tych wszystkich systemów reguluj...

Mechanizm replikacji plazmidów i fagów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1232

Mechanizm replikacji plazmidów i fagów: Duża część plazmidów wegetatywnych (nie integrujących się z chromosomem bakteryjnym= pozostających w autonomicznej formie w cytoplazmie komórki) podlega replikacji wg mechanizmu obracającego się koła, czyli w sekwencji ori następuje przerwanie ciągłości jedne...

Mutacje i mutageneza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1715

MUTACJE I MUTAGENEZA Po rekombinacji mutacje są kolejnym mechanizmem odpowiedzialnym za zmienność DNA i zmienność organizmów. Mutacja jest to zmiana w sekwencji nukleotydów kwasu DNA czasem RNA. Gen dziki- posiada pierwotną sekwencję nukleotydów, gen dziki, czyli niezmieniony. Mutacja może być p...

Oznaczanie ekspresji genów reporterowych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 770

Oznaczanie ekspresji genów reporterowych 1. Zasada badania aktywności transkrypcyjnej sekwencji genomowych techniką genów reporterowych. Gen reporterowy- gen wizualizujący. Gen reporterowy jest łączony z sekwencją, która ma być badana, np. potencjalne miejsca promotorowe, otwarte

Początki biologii molekularnej i budowa DNA - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

Początek biologii molekularnej: lata 40 i 50 XX wieku bakterie podlegają zmianom mutacyjnym, które w następnych pokoleniach są dziedziczne mutacje zmieniają geny geny bakterii, wirusów i fagów podlegają mutacjom i rekombinacjom. Ważne nazwiska z tamtych lat to: Luria, Delbrück, Lederbergowie, Jac...

Poreplikacyjna naprawa DNA - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1575

Poreplikacyjna naprawa DNA Większość komórek ma 5 różnych kategorii systemów naprawy DNA 1. system naprawy bezpośredniej- działa bezpośrednio na uszkodzone nukleotydy przywracając im ich oryginalną strukturę 2. naprawa z wycięciem zasad- obejmuje usunięcie uszkodzonej zasady azotowej, wycięcie kró...

Propionibacterium - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

PROPIONI Propionibacterium: Klasyczne: P. freudenreichii P. thoenii P. jensenii P. acidipropionici P. cyclohexanicum Skórne: P. acnes P. avidum P. granulosum P. lymphophilum P. propionicum P. innocuum Charakterystyka rodzaju: Nazwa od zdolności do wytwarzania w dużych ilościach kwasu p...