Uniwersytet Łódzki - strona 100

Wykład - pojęcie 'monopol'

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Stępniak-Kucharska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 749

Mikroekonomia, Pojęcie `monopol' Monopol Cechy monopolu pełnego: Na rynku działa jeden producent (sprzedawca) i wielu kupujących (rozproszenie po stronie popytu) Nie ma możliwości wejścia na rynek Produkty nie mają bliskich substytutów (nie są porównywalne) Uczestnicy rynku dysponują doskonałą...

Pojęcie "oligopol" - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Stępniak-Kucharska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1386

Mikroekonomia, Pojęcie `oligopol' Oligopol Cechy: Niewielu producentów (kilka lub kilkanaście dużych firm). Silne bariery wejścia na rynek. Produkty są jednorodne (np. cukier) lub zróżnicowane (np. ubezpieczenia). Producenci i konsumenci pos...

Wykład - dochód i majątek

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Stępniak-Kucharska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2072

Mikroekonomia, Pojecie 'dochód i majątek Dochód - to suma pieniędzy uzyskana przez osobę lub gospodarstwo domowe w danym czasie (jest to strumień, dopływ w okresie czasu). Majątek - zasób, aktywa itp. Podział dochodów Podmiotowy - pozwala analizować jak rozłożone są dochody pomiędzy poszczególne...

Rynek pracy - wykład - Elastyczność podaży pracy

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Stępniak-Kucharska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1183

Mikroekonomia, Pojęcie `rynek pracy' Rynek pracy Na rynku pracy stronę popytową reprezentują przedsiębiorstwa a stronę podażową pracownicy. Pracownicy są czynnikiem produkcji pracy - właścicielami wszelkich wymaganych umiejętności. Przedsiębiorstwa „kupują” umiejętności, wykształcenie, wiedzę prac...

Wykład - rynek ziemi

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Stępniak-Kucharska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1036

Mikroekonomia, Pojęcie `rynek ziemi' Rynek ziemi Istnieją dwa podejścia do zagadnienia ziemi: Ziemia rozumiana jako grunt. Ziemia rozumiana jako bogactwa naturalne. Globalna podaż ziemi jest sztywna. Jeśli przyjmiemy, że ziemia to grunt, to ziemi tej nie przybędzie na planecie. Zmianie może ule...

Powstanie i ewolucja pieniądza - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Maciej Turała
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2275

Powstanie i ewolucja pieniądza Pieniądz - jego początki i powstanie • W czasach gospodarki naturalnej nie istniała potrzeba istnienia pieniędzy: 1) nie dokonywano wymiany dóbr, 2) nie istniał podział pracy. • Zmiana nastąpiła na skut...

Wartość pieniądza - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Maciej Turała
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Dlaczego pieniądze mają wartość? Koncepcja płynności • Płynność jest jedną z najważniejszych cech pieniądza. • Płynność oznacza możliwość wymiany pieniądza na dowolne dobro lub tez usługę bez żadnej, lub przy jedynie minimalnej stracie wartości. • Z tego punktu widzenia dobra takie jak samochody czy...

Funkcje pieniądza - wykład - Miernik wartości

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Maciej Turała
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1449

Funkcje pieniądza Funkcje pieniądza • Można mówić o następujących podstawowych funkcjach, które pełni pieniądz: Miernik wartości (funkcja obrachunkowa); Środek wymiany (funkcja cyrkulacyjna); Funkcja płatnicza (regulowanie zobowiązań); Funkcja tezauryzacyjna; 1) Miernik wartości • Za każdym razem g...

Przedmiot zainteresowań finansów publicznych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Maciej Turała
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1428

Przedmiot zainteresowań finansów publicznych Definiowanie „finansów publicznych” • Finanse to pieniężny mechanizm wymiany i dystrybucji dóbr i usług w gospodarce. • Jak jednak zdefiniować finanse publiczne? Finanse publiczne postrzegane były zmiennie. Tradycyjne podejście mikroekonomiczne (finans...

Dobra publiczne, społeczne i prywatne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Maciej Turała
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3647

Dobra publiczne, społeczne i prywatne Kategoria potrzeb zbiorowych • Każda aktywność gospodarcza człowieka ma na celu zaspokajanie jakichś potrzeb • E. Wiszniewski zdefiniował potrzebę jako: “pożądanie wartości użytkowych (dóbr i usług), wynikające z osiągniętego rozwoju gospodarczego i kulturalneg...