Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 121

Warunki poprawności definicji wyrazów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Warunki poprawności definicji wyrazów. Błędy w definiowaniu. Najczęściej definiujemy określone wyrazy po to, by były one właściwie rozumiane. Wynika stąd pierwszy postulat, który wymaga, aby człon definiujący, za pomocą którego nadajemy znaczenie definiowanemu wyrazowi, sam był zrozumiały przez tyc...

Wybrane prawa rachunku zdań

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Wybrane prawa rachunku zdań Teraz podany zostanie wykaz wybranych praw rachunku zdań, czyli tautologii logicznych rachunku zdań. Takich praw, czyli formuł, które stanowią niezawodne schematy wnioskowania, jest bardzo dużo. Można nawet powiedzieć, że nieskończenie dużo, bo jedne wywodzą się z drugic...

Związek logicznego wynikania zdań

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2394

Związek logicznego wynikania zdań. Związek logicznego wynikania zdań (inaczej: „stosunek wynikania logicznego”, lub krócej: „logiczne wynikanie”) uznaje się za najważniejszy z wszystkich związków logicznych. W sumie całą teorię związków logicznych między zdaniami można byłoby sprowadzić do teorii w...

Alkoholizm jako kwestia społeczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1841

ALKOHOLIZM JAKO KWESTIA SPOŁECZNA Alkoholizm w Polsce to przede wszystkim problemem nadmiernego picia napojów wysokoprocentowych. Dotyczy on zatem znacznie szerszej zbiorowości niż grupa problemowych i nałogowych alkoholików. Liczba osób nadużywających alkoholu w Polsce jest szacowana na około 2,8 ...

Aspekty prawne polityki społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

Aspekty prawne polityki społecznej. Głównym narzędziem polityki społecznej są prawo i pieniądze. Akty prawne dotyczące prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa o pomocy społecznej czy ochronie zdrowia tworzą ład społeczny, który jest ważny także dla funkcjonowania gospodarki rynkowej. W po...

Bezdomność-przyczyny, rodzaje

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1295

BEZDOMNOŚĆ Przyczyny bezdomności: zmiany demograficzne i ruchliwość społeczna, recesja gospodarcza i bezrobocie, kryzys polityki mieszkaniowej, wzrost cen mieszkań, ubóstwo społeczeństwa oraz dysfunkcjonalność instytucji opiekuńczo-re...

Bezrobocie jako kwestia społeczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945

BEZROBOCIE JAKO KWESTIA SPOŁECZNA Kwestię bezrobocia obserwuje się na polskim rynku pracy od 1990 r. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i bezrobociu, bezrobotny to osoba zdolna do pracy i gotowa do jej podjęcia w ramach stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, pozostająca bez pracy i nie ucząca s...

Charakterystyka ubóstwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

Charakterystyka ubóstwa Ubóstwo jest definiowane jako brak wystarczających do życia środków materialnych, stanowi ono nie tylko źródła konfliktów społecznych ale określane jest również jako istotna bariera rozwoju społecznego. Kontrower...

Definicje Polityki Społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1617

Definicje Polityki Społecznej (leksykon pojęć socjalnych). Polityka Społeczna - stanowi działalność państwa i jego organów oraz podmiotów samorządowych i organizacji samorządowych także organizacji pozarządowych zmierzających do kształtowania ogó...

Dylematy funkcjonowania edukacji w Polsce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1393

DYLEMATY FUNKCJONOWANIA EDUKACJI W POLSCE Najważniejszym problemem polskiej edukacji pozostaje cały czas nierówna szansa dzieci i młodzieży w dostępie do przedszkoli i szkół . Zagadnienie wyrównywania szans edukacyjnych jest dziś jednym z najważniejszych problemów społecznych i edukacyjnych, odnosz...