Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 122

Dylematy funkcjonowania opieki zdrowotnej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1575

DYLEMATY FUNKCJONOWANIA OPIEKI ZDROWOTNEJ Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków wymaga: swobody umów i komercjalizacji stosunków lekarza z pacjentem, osobistej odpowiedzialności za zdrowie własne i rodziny, samodzielnego lub za pośrednictwem ubezp...

Dylematy państwa opiekuńczego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

DYLEMATY PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO Dotyczą przede wszystkim kwestii spornych związanych z funkcjonowaniem Państwa Opiekuńczego głownie podnoszonych przez przeciwników tej koncepcji. Przeciwnicy Państwa Opiekuńczego wskazują na to, że biurokr...

Ekokwestia w Polsce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2254

EKOKWESTIA W POLSCE Wrażliwość ekologiczna - wartość nieskażonego środowiska w hierarchii wartości człowieka. Mity dotyczące ochrony środowiska. 1 techniczny -co technika zniszczyła, to jest w stanie naprawić, 2 ekonomiczny - mówiący, że jak państwo będzie już bogate, to zacznie chronić. Sposoby w...

Fundusz alimentacyjny - Nowelizacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1092

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY -KIERUNKI ZMIAN Zgodnie z ustawą o funduszu alimentacyjnym z 18 lipca 1974 roku utworzono tytułowy fundusz jako instytucję kredytującą dla osób zobowiązanych do alimentacji, które okresowo nie mogły wywiązywać s...

Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH JAKO INSTRUMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) powstał w celu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy . Niewypłacalność zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie r...

Historia Polityki Społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 812

Historia Polityki Społecznej liczy około 200 lat, zaczynała się rozwijać w krajach: Niemcy, Wielka Brytania. Jej powstanie jako dziedziny działań publicznych można wiązać z rozwojem przemysłu i powstaniem ustroju kapitalistycznego. Dotyczy to powstanie pierwszych kwestii społecznych szczególnie kwe...

Idea zabezpieczenia społecznego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

Idea zabezpieczenia społecznego wiąże się przede wszystkim z dążeniem do wolności od niedostatku. Najpełniej została ona wyrażona w ogłoszonym w Anglii w 1942 roku Planie Bereridge'a. podstawowym założeniem tego planu było stwierdzenie odpowiedzialności państwa w zakresie udzielania pomocy tym, któ...

Istota i klasyfikacja kwestii społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1708

ISTOTA I KLASYFIKACJA KWESTII SPOŁECZNYCH Kwestia społ- efekt asymetrycznych przekształceń w rozwoju gospodarczym , które powodują zagrożenia społeczne; efekt niezgodności idei społecznych z rzeczywistością ; problem o wysokim stopniu dotkliwości, generujący krytyczne sytuacje w życiu jednostki i z...

Kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego jako instrument polityki spo...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 770

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (KRUS) JAKO INSTRUMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (w skrócie KRUS ) - instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenie społeczne rolników . System ten nadzoruje minister rolnictwa i rozwoju wsi- MAREK SAWICKI (PSL) Typ...