Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 120

Zdania proste i złożone

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

Zdania proste i złożone Zdania proste Zdaniem prostym jest każde zdanie jednowyrazowe (np. „dnieje”, „grzmi”) i każde zdanie wielowyrazowe, którego elementami nie są zdania. Szczególne znaczenie mają tzw. zdania kategoryczne. Należą do nich takie zdania, jak: „Ziemia jest planetą”, „Słońce świeci”,...

Zdanie i sąd. Wartość logiczna zdania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

Zdanie i sąd. Wartość logiczna zdania Ludzie za zwyczaj wyrażają swoje myśli za pomocą zdań. W mowie potocznej, codziennej posługujemy się różnymi rodzajami zdań: oznajmującymi, pytającymi, rozkazującymi itd. W logice posługujemy się wyłą...

Związek logicznej sprzeczności zdań

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Związek logicznej sprzeczności zdań. Zasada sprzeczności i zasada wyłączonego środka Związek sprzeczności logicznej (krócej: sprzeczność logiczna) między dwoma zdaniami występuje wtedy, gdy nie mogą mieć one tej samej wartości logicznej. ...

Błędy wieloznaczności i niedopowiedzenia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1260

Błędy wieloznaczności Oprócz tych błędów, które uwłaczają warunkom poprawności wnioskowania, w rozumowaniu mogą pojawić się błędy, na jakie narażone są nasze wypowiedzi w ogóle, niekoniecznie regularne wnioskowania. Najważniejsze z tych błędów wynikają z wieloznaczności wyrazów, którymi się posługu...

Indukcyjny proces badawczy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

Indukcyjny proces badawczy. Pojęcie wnioskowania indukcyjnego Wnioskowanie dedukcyjne i oparty na nim aksjomatyczny system jest najlepszą, bo najpewniejszą, formą teorii naukowej. Jednak nie zawsze jest możliwe zbudowanie takiego systemu dedukcyjnego. Teorie nauk empirycznych, a więc już z założeni...

Kanony Milla

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2184

Kanony Milla Poszczególne kanony, podane przez Milla, różnią się tylko sposobem, w jaki eliminują wszystkie człony alternatywy, za wyjątkiem tego jednego, który ma być tym prawdziwym wnioskiem. Omówimy pokrótce wszystkie kanony Milla, zaczyna...

Konwersja zdań kategorycznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1253

Konwersja zdań kategorycznych Do tej pory badaliśmy relacje między zdaniami kategorycznymi, zakładając tożsamość terminów tych zdań, tzn. uznając, że zarówno podmiot, jak i orzecznik w tych zdaniach jest odpowiednio taki sam. Konwersja (inaczej:...

Podstawowe prawa logiki zdań wynikające ze stosunku wynikania logiczne...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

Podstawowe prawa logiki zdań wynikające ze stosunku wynikania logicznego Jednym z najważniejszych zadań logiki formalnej jest sformułowanie stosownych procedur logicznych i dostarczenie odpowiednich instrumentów, z których pomocą można stwierdzić, czy określone zdaniami wiąże logiczny stosunek wyni...

Podstawowe tautologie rachunku kwantyfikatorów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2086

Podstawowe tautologie rachunku kwantyfikatorów Rachunek kwantyfikatorów, podobnie jak rachunek zdań, ma swoje prawa, które nazywają się prawami rachunku kwantyfikatorów lub tautologiami rachunku kwantyfikatorów.